Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta

Yrittäjäpersoonan ja ydintiimin kasvuhakuisuudella sekä yksilöiden ja organisaation osaamisen lisäämisellä on keskeinen merkitys. Myös uusien toimintatapojen käyttöönotolla ja jatkuvilla kokeiluilla on ratkaiseva rooli. Usein vahvasti kasvavissa yrityksissä korostuu yrittäjävetoisuus, liiketoimintalähtöisyys ja jatkuva osaamisen vahvistaminen.

Kymmenen vuoden aikana olemme saaneet toimia asiantuntijoina satojen pk-yritysten kehittämistyössä. Yhteinen johtopäätöksemme on: jokainen yritys on ainutkertainen. Juuri siksi liiketoiminnan luonnin ja kasvun vaiheiden johtaminen on vaativa aihe. Sen ymmärtäminen vaatii syvällistä paneutumista ja sitoutumista eri toimialojen ja erilaisten yritysten kehittämistyöhön vahvalla henkisellä otteella ”rakkaudesta lajiin”.
Kansallinen innovaatiopolitiikka on jo 1980-luvulta lähtien korostanut erityisesti teknologian keskeistä merkitystä. Parin viime vuosikymmenen aikana keskiöön on noussut rahoitus ja erityisesti riskirahoitus. Tämä tiede-, teknologia- ja rahoituskeskeinen kasvuyritysten luonti perustuu yleensä born global-ajatteluun.

Lukuisat kasvuyritykset keskittyvät aluksi kotimarkkinoihin ja laajentuvat myöhemmin kansainvälisille markkinoille. Juuri näissä yrityksissä löydämme erityisiä kasvun lähteitä. Yrittäjäpersoonan ja ydintiimin kasvuhakuisuudella sekä yksilöiden ja organisaation osaamisen lisäämisellä on tässä aivan keskeinen merkitys. Myös uusien toimintatapojen käyttöönotolla ja jatkuvilla kokeiluilla on ratkaiseva rooli. Usein vahvasti kasvavissa yrityksissä korostuukin teknologian sijasta yrittäjävetoisuus, liiketoimintalähtöisyys ja jatkuva osaamisen vahvistaminen. Yrityksen kasvun rakentaminen on henkisesti vaativa laji, siksi monissa onnistuneissa kasvutarinoissa on yrittäjän ja henkilöstön tukena pitkäjänteinen ja luottamuksellinen valmennussuhde.

Tämän vuoksi halusimme yksityisenä asiantuntijatahona käynnistää oman tutkimushankkeen vuonna 2017, joka julkaistiin 2018 ja sen jatkotutkimus 2022. Tutkimusten asiantuntemuksesta, etenemisestä ja raportin kokoamisesta on ansiokkaasti vastannut tohtori Yrjö Myllylä.

Yrittäjävetoisen liiketoiminnan rakentamisen eri vaiheiden parempi ymmärtäminen ja kannattavan kasvun nykyistä parempi johtaminen perustamisesta aina pörssiyhtiöksi tarvitsee edelleen syventämistä. Ymmärryksen syventäminenkään ei poista sitä tosiasiaa, että kasvuyrityksen johtaminen on keskeneräisyyden taidetta. Uskomme yritysten keskeiseen merkitykseen yhteiskunnan uudistajana ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaajana.

Siirtyminen yrittäjävetoisuudesta organisaation avulla tapahtuvaan kasvun johtamiseen vaatii sekä yrittäjältä että avainhenkilöiltä uuden oppimista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa.

Havaintojemme mukaan organisaatioiden johtaminen muuttuu yhä enemmän yksilöiden ja tiimien valmentamiseksi ja auttamiseksi, jotta kasvuyritys saavuttaa tavoitteensa.

Tutkimuksemme päätyi porrasmalliin, joka sisältää kuusi erilaista kasvun vaihetta: käynnistysvaihe, kumppanuusvaihe, organisoitumisvaihe, ammattimaistumisvaihe sekä jatkuvan kasvun ja uudistumisen vaihe. Käytännössä olemme voineet nähdä, että aikajänne käynnistymisvaiheesta kymmeniin ja jopa satoihin työntekijöihin sekä liikevaihdon kasvu kymmeniin, jopa satoihin miljooniin, vaihtelee suuresti.

Tutkimuksen valmistumisen jälkeen hankitut kokemukset ovat osoittaneet porrasmallin toimivuuden käytännön kehittämistyössä. Yritysten kasvun suurin pullonkaula näyttää olevan organisoitumisvaiheessa. Siirtyminen yrittäjävetoisuudesta organisaation avulla tapahtuvaan kasvun johtamiseen vaatii sekä yrittäjältä että avainhenkilöiltä uuden oppimista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Havaintojemme mukaan organisaatioiden johtaminen muuttuu yhä enemmän yksilöiden ja tiimien valmentamiseksi ja auttamiseksi, jotta kasvuyritys saavuttaa tavoitteensa.

Tutkimuksesta julkaistun kirjan saat Kasvupolkujen kasvuvalmentajilta. Ota yhteys toimipisteisiin lähelläsi, tai tilaa kirja täältä.

 

Ota yhteyttä ja varaa aika asiantuntijatreffeille

 

Palaa takaisin