Kasvupolkujen käsitekartta

triangle

Visiomme: Halutuin yritysten kokonaisvaltaisen kasvun kumppani Suomessa

Toimintatapamme: Valmennamme johtamaan liiketoimintaa

Missiomme (Toimintamme tarkoitus) “Kasvuhakuisten pk-yritysten myynnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen”

Palvelulupauksemme: Kasvu käyntiin viikossa (Yrityksen kasvuprosessi käynnistyy heti ensimmäisen valmennuspäivän jälkeen. Yrityksen kasvu voi olla numeraalista, toiminnallista, henkistä tai osaamista tukevaa kasvua)

Arvot: Asiakkaan onnistuminen, avoin vuorovaikutus, luottamus, rohkeus, tuloksellisuus

Kasvupaja: Prosessi, jonka avulla kartoitetaan yrityksen kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä määritellään yrityksen tärkeimmät kehittämisen alueet ja dokumentoidaan kehityssuunnitelma.

Kasvuohjelma: Yritykselle räätälöity tavoitteellinen liiketoiminnan valmennusohjelma

Kasvupalvelut: Kasvupolkujen eri yksittäiset palvelut, joita voidaan myydä myös yksittäin tai osana kasvuohjelmaa

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy: Konsernin emoyhtiö, jonka alla toimii Kasvupolkujen alueyhtiöt

Kasvuvalmentaja: Yrityksen toimintamallien ja prosessien mukaan toimiva yritysvalmentaja