Pehutec Oy

Pekka Päivärinta, Pehutec Oy:

“Kasvupolkujen valmennus haastaa kehittymään”

Pyhäjärveltä lähtöisin olevan Pehutec Oy:n toimitusjohtaja Pekka Päivärinta muistelee yhteistyön Kasvupolkujen kanssa alkaneen siitä, kun Pehutecin työntekijöitä osallistui Kasvupolkujen järjestämiin myyntiseminaareihin.

“Seminaarien jälkeen tapasimme Karjulan Antin kanssa ja sovimme Kasvupaja-kartoituksen tekemisestä. Kasvupaja -vaiheen aikana meillä nousi esille myyntiin ja johtamiseen liittyviä asioita, joiden kuntoon laittamiseen halusimme saada ulkopuolista näkemystä ja apua. Ensimmäisinä asioina päätettiin johtoryhmätyöskentelyn systemaattisesta aloittamisesta. Kasvupolkujen asiantuntija on mukana kokouksissa ja tätä toimintaa on jatkettu tähän päivään saakka. Jatkostakin on nyt jo sovittu vuodeksi kerrallaan”, kertoo Pekka Päivärinta.

Myyntiprosessit kuntoon

Pekka Päivärinta kertoo johtoryhmätyöskentelyn jämäköittäneen yrityksen toimintaa: “Esimerkiksi myynnin osalta meillä oli paljon sellaista “toivotaan, toivotaan”-ajattelua ja tavoitteiden toteutumista ei seurattu systemaattisesti, eikä juuri lainkaan. Kasvupolkujen Jani Kanerva alkoi haastamaan meitä johtoryhmässä melko voimakkaasti tästä asiasta ja antoi selkeät mallit, millä tavalla tavoitteita asetetaan ja miten niiden toteutumista seurataan.”

Nyt esimerkiksi myynnin vastuut on selkeästi määritelty ja kaikki henkilöt tietävät oman roolinsa. Päivärinta kokee, että Kasvupolkujen valmennuksen ansiosta asiat eivät ole jääneet keskustelun asteelle, vaan on kyetty tekemään selkeitä päätöksiä ja se näkyy kasvuna. “Aiempina vuosina meillä on ollut tasaisempi kasvun vaihe, mutta alkaneen tilikauden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan jopa 20%. Operatiivisessa toiminnassa olemme saaneet konkreettisia tuloksia, jotka ovat osaltaan  lisänneet toiminnan kannattavuutta”, Pekka Päivärinta kertoo.

Uudistuminen vaatii heittäytymistä

Pehutecin omien kokemusten perusteella Päivärinta näkee monissa yrityksissä vastaavia haasteita kuin heillä itsellään on ollut: “Pienissä perheyrityksissä vastuu tahtoo liiaksi keskittyä ja henkilöityä yhteen henkilöön, jolloin organisaation osaamista ja kokemusta ei riittävästi hyödynnetä. Vastuuta jakamalla osaaminen saadaan laajemmin käyttöön ja esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tekeminen on helpompaa, kun pääomistajan poistuessa tieto ja osaaminen jäävät kuitenkin edelleen yritykseen.”

“Usein toimitusjohtaja on aika yksin ja siinä tilanteessa tarvittaisiin keskustelukumppania, jonka kanssa voisi sparrata ajatuksiaan ja eri vaihtoehtoja. Kasvupolkujen valmentajilla on kokemusta erilaisista yrityksistä ja erilaisista tilanteista, jota kokemusta he voivat soveltaa asiakasyritystensä haasteiden ratkaisemisessa. Kasvupolkujen sparraus ei kuitenkaan ole mikään automaattinen poppakonsti kasvuun, vaan kyllä yrityksen itsensä on tehtävä päätökset ja otettava vastuu tekemisestä,” Päivärinta painottaa.

“Näen, että Kasvupolkujen palvelut sopivat erityisen hyvin sellaisille yrityksille, joilla itsellään on halu kasvaa ja jotka pystyvät sopivasti heittäytymään uudenlaiseen toimintamalliin. Jos yritys itse haluaa saada hommia ruotuun, niin Kasvupoluilta löytyy siihen kyllä lääkettä, Päivärinta tiivistää omat ja yrityksensä kokemukset.”

LATAA KASVUPOLKUJEN MAKSUTTOMAT PIKAOPPAAT TÄÄLTÄ >>>

 

Palaa takaisin