Tuomo Karhu

Minulla on pitkä kokemus myyntityöstä, erityisesti myynnin johtamisesta. Olen toiminut toimitusjohtajan tehtävissä sekä palkattuna että yrittäjän roolissa. Pyrin valmennuksessa kartoittamaan aina yrityksen kokonaisuuden ja sitä kautta kehittämään yrityksen liiketoimintaa hyvin laaja-alaisesti. Valmennuksessa erilaiset näkemykset tulee tuoda rohkeasti esille, jotta saadaan toiminnalle selkeät tavoitteet ja toimintamallit. Tarvittaessa täytyy uskaltaa myös haastaa yrittäjää, jotta liiketoiminta lähtee aidosti kehittymään.

Olen reipas karjalainen, joten tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Vahvuuteni on liiketoiminnan laaja ymmärtäminen ja rohkeus nostaa olennaiset asiat esille. Luonto on lähellä mieltäni. Parasta energiaa työhöni ammennan kalastamalla virtaavan kosken äärellä.

 

Palaa takaisin