Seppo Heikura

Minulla on yli 20 vuoden kokemus sillanrakentajana liiketoimintastrategian ja teknologian rajapinnassa sekä johtoryhmä että hallitusrooleissa. Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat yritysten transformaatiotilanteet: kasvun kiihdyttäminen, kustannustehostukset sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Laaja kokemus eri toimialoilta (media, telecom, internet, pankki, rahoitus, konsultointi, vakuutus, logistiikka, teknologia) on luonut hyvän pohjan siirtää kokemukset aina uusille toimialoille samalla hyödyntäen aiemmin opitusta syntynyttä osaamista. Minulle on muodostunut kyky nähdä toimialarajojen yli ja tuottaa sitä kautta uudenlaista näkemystä kehitettävien kohdeyritysten kasvun tai transformaation tueksi.

Kasvunportaiden näkökulmasta olen työskennellyt käytännössä kaiken kokoisten yritysten parissa alkaen start-up vaiheessa olevista aina globaalisti toimiviin suuryrityksiin. Kokemukseeni kuuluu myös suuri joukko erilaisten muutoshankkeiden läpivientejä, kun yritykset ovat olleet siirtymässä portaalta toiselle.

Operatiivisten roolien osalta kokemusta löytyy CIO, CTO, CDO ja CMO positioista teknologia fokuksella toimivista pohjoismaisista yrityksistä. Intohimonani on tietämyksen jatkuva laajentaminen ja saatujen oppien soveltaminen uusille alueille, näin varmistaen sen ajantasaisuuden ja uudet asioiden yhdistelyn kautta syntyvät oivallukset.

Vahvuus- ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • tulevaisuus- ja hallitustyö
 • strategiatyö- ja strategiaprosessit
 • liiketoimintasuunnitelmat – kasvu- ja kehittämissuunitelmat
 • johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen: johtoryhmätyö, tiimi- ja viikkopalaverit (Kasvun portaiden mukaisesti), laatu ja ympäristöjärjestelmät
 • Markkinointi ja Innovaatiostrategiat
Talouden kehittäminen:
 • kassavirtabudjetti ja kassavirtalaskelmat
 • budjetointi ja talousohjaus, ennusteet, KPI-mittarit
 • talouden mittarit ja avainluvut
 • sisäisen laskennan prosessit (hinnoittelu&katelaskelmat)
 • kannattavuuslaskelmat
 • järjestelmät, IT-laitteiden ja -järjestelmien kehitys ja konsultointi
Rahoituksen kehittäminen:
 • yritysjärjestelyt & yrityskaupat
 • sukupolvenvaihdokset
 • rahoituksen suunnittelu ja hankinta
 • investointiohjelmat & laskelmat
 • T&K rahoitus
 • talous- ja rahoitusbudjetit sekä -laskelmat
 • Business Finland, Ely-keskus ja Leader-rahoitukset

Suomi on äidinkieleni ja osaan sujuvasti englantia.

Olen aktiivinen hallitusorganisaatioissa ja teen tekoälyyn liittyviä kokeiluja harrastuksena. Elinikäinen oppiminen on muodostunut kantavaksi teemaksi, jota vie eteenpäin kiinnostus perehtyä uusiin alueisiin sekä liiketoiminnan että teknologian alueilla. Sama pätee myös vapaa-ajan toimintaani.

 

Palaa takaisin