Ossi Ritola

Olen toiminut työpäällikkönä teräsrakenneyhtiössä Oy PPTH Ab:ssa (nyk. Nordec Oy), projekti-insinöörinä Ekono Oy:ssä, pääarvioijana SFS-Sertifiointi Oy:ssä (nyk. Kiwa Inspecta Oy) sekä Arter Oy kouluttajana, konsulttina ja toimitusjohtajana.

Arter Oy:n perustajana, yrittäjänä ja toimitusjohtajana olen työurastani toiminut 25 vuotta. Yhdessä kyvykkäiden ihmisten kanssa yritys kasvoi Revenue 5,5 M€, NMR 4,4 M€ ja EBITA 1,6 M€ yritykseksi. Kun pidät yrityksestäsi huolta niin yritys pitää sinusta huolta.

Olen kannattavan kasvun kokenut yrittäjä/avainhenkilö 1 hlön yrityksestä 44 hlö yritykseen. Olen monipuolinen eri toimialojen liiketoiminnan kehittämisen ja laadun asiantuntija, jolla on laaja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan, tiedonhallinnan, kasvun ja jatkuvuuden toimintamalleista ja työkaluista. Etsin asian ydintä valmentamalla asiakasta asiakkaan omassa kontekstissa.

Haluan jakaa kokemuksiani ja parhaita käytäntöjä asiakkaiden kanssa. Kehittäminen, kasvu ja järjestelmällisyys eivät ole vaikeita asioita, kunhan tilannetta analysoidaan ja kehityskohtiin tartutaan. Valmentaminen on minulle asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä. Asiakkaan valmennukselle asettamat odotukset, tavoitteet sekä mitattavat tulokset ja jäljitettävät hyödyt kiinnostavat erityisesti minua. Kasvupolkujen liiketoimintalähtöiset ja tutkimukseen perustuvat mallit auttavat kriittisiin tekijöihin keskittymisessä.

Vahvuudet ja intohimoalueet:

Yrityksen johtaminen: Johtoryhmätyö ja avainhenkilö tiimin rakentaminen sekä ihmisten johtaminen:
 • Strategiatyö ja strateginen suunta
 • Arvot ja toiminnan periaatteet
 • Tavoitteet, avaintulokset ja mittaus
 • Motivointi
 • Yksilöiden ja tiimien kasvu
 • Avoin viestintä ja yhteistyö
 • Operatiivinen liike osana arjen toiminta
Henkilöstö ja henkilöstön johtaminen:
 • Yritysbrändin rakentaminen ja vetovoimatekijät
 • Työhyvinvointi
 • Innostus, usko ja energinen asenne
 • Kannusteet, palkitseminen ja osakkuudet
 • Kyvykkyyksien kehittäminen
 • GPTW (Good Place to Work) konsepti
Laadunhallinta, toimintajärjestelmät ja kestävä kehitys:
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000
 • QEHS; Laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja arviointi
 • EFQM
 • Riskienhallinta
SaaS-liiketoiminta ja konsultointi sekä tuote- ja palvelukehitys
 • Tuotekehitys, hinnoittelu, markkinointi, sopimukset ja asiakaspalvelu
 • Asiakkaiden pito
 • Skaalautuminen
 • Ohjelmistot/tuotteet ja palvelut yhdessä
 • Tuotteistus
 • Palvelukartta
Asiakashankinta, myynti ja markkinointi:
 • Myynnin ohjaus, prosessit ja toimintatavat
 • Asiakassuhteet, asiakkaiden kokema arvo ja asiakkuuksien jatkuvuus
 • Asiakastyytyväisyys
Projektinhallinta/tuotanto/palveluprosessi:
 • Ideat, tarpeet ja priorisointi
 • Vaiheet, porttipäätökset, kriteerit ja jälkiarviointi
 • Työkalut, mallit ja pohjat

   

  Palaa takaisin