Jouni Selin

Olen hyvin erilaisissa tilanteissa marinoitunut moniosaaja ja toiminut laajasti useissa johtotason rooleissa toimitusjohtaja- ja hallituksen puheenjohtaja -rooli mukaan lukien. Pääosan 30 vuoden työkokemuksestani olen saanut Suomessa. Olen myös vuosia asunut ulkomailla ja johtanut sekä kehittänyt konkreettisesti niin liiketoimintaa kuin myös muita keskeisiä toimintoja varsinkin Pohjoismaissa ja kohtuullisesti myös muualla Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa.

Yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen, strategiset muutosprosessit ja innovaatiot sekä hyvin vaikeiden haasteiden käytännöllinen hoitaminen menestyksellisesti ovat olleet erityisalaani.

Talous ja rahoitus, digitalisaatio/IT ja data, liiketoimintastrategian ja toimintojen konkreettinen kehittäminen, riskienhallinta ja regulaatio sekä henkilöstön energisointi ovat laajasti ja käytännöllisesti olleet toimenkuvani olennaisia elementtejä viimeiset 20 vuotta. Lukuisat toimialat sekä eri kasvun portailla olevat yritykset ja ne tekijät, jotka mahdollistavat kullakin portaalla kasvun, ovat tulleet konkreettisesti tutuiksi toimiessani niin valmentajana, asiantuntijana, johtajana kuin yrittäjänä.

Vahvuus- ja intohimoalueet:

  • Intohimoinen liiketoiminnan kehittäminen
  • Kasvun kokeneena yrittäjänä paineen sietokyky on korkea
  • Yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen
  • Strategiset muutosprosessit
  • Innovaatiot
  • GDPR ja Dataintensiivinen liiketoiminta
  • Hallitustyöskentely
  • Johtoryhmätyöskentely
  • Kansainvälistyminen
  • Talous ja rahoitus

Suomi on minulla äidinkielenä, ja ruotsi ja englanti päivittäisessä käytössä muuten. Voin kouluttaa, kirjoittaa tai valmentaa tai mitä vaan kaikilla kolmella kielellä.

Olen nuorempana ollut kansainvälisen tason huippu-urheilija ja siihen tarvittavaa vahvaa sisäistä motivaatiota ja innovatiivista ”can do” -asennetta olen soveltanut myös omassa yritystoiminnassani sekä muiden auttamisessa. Urheilun saralla minulla on ennätyksiä kestävyysvoimailulajeissa.

 

Palaa takaisin