Arja Ranta-aho

Tarttuva innostukseni ja energiani kannustaa kehittämään organisaation liiketoimintaa. Henkilöstön osaaminen on yksi kasvun perusta. Minulla on kyky tunnistaa heikoistakin signaaleista mahdollisuuksia ja kokeilemisen arvoisia asioita, on sitten kyse johtamisen, myynnin, asiakkuuksien tai osaamisen kehittämisestä. Erityistä osaamista minulla on digitalisaation tekniikoista, sisällöistä ja käyttöönotoista.

Liiketoimintaosaamiseni perustuu pitkään yrittäjäkokemukseen sekä intohimoon tuote- ja palveluiden kehittämiseen. Sydäntäni lähellä ovat palveluiden tuottajat ja heidän asiakkaansa. Sytyn erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista ja toimivuudesta luonnollisena osana liiketoiminnan kasvua ja korkeatasoista asiakaspalvelua.

Vahvuudet ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • tulevaisuus- ja hallitustyö 
 • strategiatyö- ja strategiaprosessit
 • liiketoimintasuunnitelmat – kasvu- ja kehittämissuunitelmat
 • avainhenkilöiden vastuut, roolit ja tehtävät sekä organisaatiokaavio
 • riskienhallinta ja riskikartoitukset
Henkilöstön kehittäminen- Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen  
 • business coaching työyhteisöihin – one-to-one keskustelut
 • henkilöstön digiosaamisen kehittäminen
 • perehdyttäminen
 • työhyvinvointi
Myynti & asiakashankinta kehittäminen
 • myyntivalmennukset (myyjille & esimiehille) B-to-C ja B-to-B 
 • uusasiakashankinnan kehittäminen ja valmentaminen 
 • päivä- ja viikkotason johtaminen (palaverikäytännöt) 
 • myynnillinen asiakaspalvelu
 • jälkimarkkinointi ja referenssi/suosittelumyynti
 • myynnin johdon ja esimiesten valmennus
 • tavoitteet ja mittarit
 • asiakkuuksien johtaminen
Markkinointi & tuotteistus kehittäminen: 
 • yrityksen arvolupaus ja erottuminen kilpailijoista
 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen 
 • tuotteistaminen ja palveluiden digitalisointi
 • markkinointisuunnitelma ja vuosikello
 • sisältömarkkinointi ja sen hyödyntäminen myynnille
 • digitaaliset APP-sovellukset
Talouden kehittäminen: 
 • kassavirtabudjetti ja kassavirtalaskelmat
 • talouden mittarit ja avainluvut 
 • sisäisen laskennan prosessit (hinnoittelu&katelaskelmat)
 • kannattavuuslaskelmat 
 • järjestelmät, IT-laitteiden ja -järjestelmien kehitys ja konsultointi
Rahoituksen kehittäminen: 
 • rahoituksen suunnittelu ja hankinta 
 • T&K rahoitus 
Tuotannon kehittäminen: 
 • tuotannon kehittäminen / tuotteistaminen 
 • prosessien kehittäminen – konseptikirjat
 • toiminnanohjausjärjestelmät
 • ydinprosessi ja sen kuvaaminen sekä rakentaminen
  Vienti ja kansainvälistymisen kehittäminen: 
  • markkinatutkimus 
  • kohdemaan toimintaympäristö, markkina- ja kilpailija-analyysi sekä vertailu 
  • kansainvälistymisstrategia 
  • kansainvälistymissuunnitelma 
  Vuokrajohtajapalvelu: 
  • kasvu- ja kehitysjohtajapalvelut
  • henkilö/tiimi kiinteänä osana huolehtimassa viikottaisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta – ”toimii kuin yrityksen sitoutunein työntekijä”
  • vuokrajohtaja palvelut, päätoiminen ja määräaikainen sopimus, apua liiketoiminnan muutosten läpiviemiseen ja jalkauttamiseen

  Kielitaito: Suomi, Englanti

  Koulutus: Kaupallisen mediaviestinnän tradenomi (talous ja hallinto) & YAMK-Hyvinvointiteknologian tutkinto

  Toimialaosaaminen: palveluliiketoiminta harjoittavat yritykset; hyvinvointialan yritykset, sosiaali- ja terveysalan yritykset, mediatuotanto sekä tutkimus ja selvitys osana liiketoiminnan kasvua.

  Asiantuntijana ja persoonana olen energinen, luotettava ja kannustava. Ratkaisukeskeisyys on yksi keskeisistä vahvuuksistani. Yrittäjän ja johdon omat ajatukset ja osaaminen ovat tärkeä pohja liiketoiminnan kasvulle. Erityistä osaamista minulla on digitaalisten ratkaisujen soveltamisesta luonnolliseksi osaksi palveluliiketoimintaa.

   

  Palaa takaisin