Antti Karjula

KTM-tutkinto ja noin 20 vuoden kokemus hallitus- ja johtoryhmätyöskentelystä pk-yrityksissä antavat hyvän pohjan työhöni valmentajana. Työtäni ohjaavat vahva intohimo kasvuyrittäjyyteen sekä hyvin asiakaslähtöinen tulokulma. Työstän jatkuvasti ajatusta siitä, miten voimme tuoda lisäarvoa asiakkaillemme ja heidän ongelmien ratkaisuun juuri nyt. Olen ollut yli 15 vuotta tulosvastuullinen toimitusjohtaja pk-yrityksissä, niistä Kasvupolkujen toimitusjohtajana viimeiset 12 vuotta.

Valmennan pk-yrityksiä kokonaisvaltaisen kannattavan kasvun ja kehittämisen näkökulmasta. Usein se tarkoittaa panostamista erityisesti kannattavuuteen myyntiin, tuotantoon, johtamiseen, talouteen sekä markkinointiin. Omien asiakasyritysteni koko vaihtelee 1-1000 henkilöä työllistäviin organisaatioihin. Eri kasvun portailla olevien yritysten erilaiset haasteet tekevät työstäni mielenkiintoisen. Valmennuksen perusta on kannattavuuden, kasvun, kestävyyden ja asiakas- sekä henkilöstötyytyväisyyden lisääminen asiakasyrityksessä. Pyrin viemään omiin asiakkuuksiin substanssin lisäksi, intoa, energiaa, asennetta, positiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Vahvuus ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • Tulevaisuus- ja hallitustyö
 • Strategiatyö ja strategiaprosessit, strategiset kärkihankkeet
 • Liiketoimintasuunnitelmat – kasvu- ja kehittämissuunitelmat
 • Johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen: johtoryhmätyö, tiimi- ja viikkopalaverit (Kasvun portaiden mukaisesti)
 • Ydintiimin/avainhenkilötiimin kehittämien ja rakentaminen
Myynti & asiakashankinta kehittäminen:
 • Myyntivalmennukset (myyjille & esimiehille) B-toC ja B-toB
 • Uusasiakashankinnan kehittäminen ja valmentaminen
 • Kenttämyyntipäivät
 • Myynnin käsikirja (ihmiset&prosessit&järjestelmät)
 • Päivä- ja viikkotason johtaminen (palaverikäytännöt)
 • Bookkaaminen ja puhelinmyynti
 • Myynnillinen asiakaspalvelu
 • Jälkimarkkinointi ja referenssi/suosittelumyynti
 • Myynnin johdon ja esimiesten valmennus
 • Myyjien ja myyntihenkilöstön rekrytointi
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Asiakkuuksien johtaminen
Talouden kehittäminen:
 • Kassavirtabudjetti ja kassavirtalaskelmat
 • Budjetointi ja talousohjaus, ennusteet, KPI-mittarit
 • Talouden mittarit ja avainluvut
 • Sisäisen laskennan prosessit (hinnoittelu&katelaskelmat)
 • Kannattavuuslaskelmat
Markkinointi&tuotteistus kehittäminen:
 • Yrityksen arvolupaus ja erottuminen kilpailijoista
 • Tuotteistaminen ja palveluiden digitalisointi sekä digitalisaation hyödyntäminen
 • Markkinointisuunnitelma ja vuosikello
Tuotannon kehittäminen:
 • Tuotannon kehittäminen / tuotteistaminen
 • Prosessien kehittäminen – konseptikirjat

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimiala-osaaminen: Maatalous/Metsätalous, Teollisuus, Rakentaminen, Tukku- ja vähittäiskauppa, Palvelualat

Olen erittäin “etuvetoinen” ja sosiaalinen ihminen ja haluan verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa. Haluan myös joka päivä oppia ympärilläni olevilta ihmisiltä. Teen muistiinpanoja ja otan koppia toisten ihmisten vahvuuksista ja hyvistä käytännöistä. Vapaa-ajalla tykkään urheilla. Nyt kun elämme “poikkeusaikoja” olen erityisesti panostanut omaan hyvinvointiini (lepo, ravinto, liikunta) kokonaisuutena.

 

Palaa takaisin