VIERASBLOGI, Yrittäjä Jarkko Pippola, Data Group SataIT: “Keskeneräisyys on nautinto”

Data Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä Jarkko Pippola:

PK-yrityksen kasvu ja kehitys kulminoituu yleensä selkeästi yhteen haasteeseen, johtamiseen.

Kehittymisen esteitä haetaan usein ulkoisista tekijöistä, toisinaan omasta organisaatiosta, mutta harvoin siitä oleellisimmasta, eli itsestä. Johtamisen suurin haaste löytyy peilistä ja siitä, että kykyjä tai niiden puutteita, ei tunnisteta eikä tunnusteta. Yrittäjän päivät ovat pitkiä ja täynnä toimintaa, nimenomaan siinä omassa kuplassa, jossa itse eletään. Päivittäinen tekeminen vaatii kaiken energian ja ulkopuolisilta vaikutteilta suljetaan kanavat, koska omasta mielestä ei ehditä eikä jakseta keskittyä – omassa yrityksessä on tarpeeksi, jopa liikaa.

Avun pyytäminen tai opin ottaminen yrityksen sisältä tai ulkopuolelta tai vastuun jakaminen vaatii  perusteellista asennemuutosta. Itse asiassa vastuun jakaminen ei välttämättä ole suuri ongelma, vaan oman nenän pitäminen poissa kaikista asioista. Jos päätän antaa vastuun muille, niin minun johtajana on keskityttävä viestimään tavoitteet oikein ja sen jälkeen annettava toteutukselle tilaa, kannustaa tekijöitä matkalla ja ottaa kantaa lopputulokseen.

“Ollaan huomenna parempia kuin tänään!

Menestyviä yrityksiä leimaa voimakas kehittymishalu, jonka seurausta kasvu on. Siinä oman osaamattomuuden tunnustaminen on avainasemassa. Kun yrittäjässä vallitsee “ollaan huomenna parempia kuin tänään” -asenne, niin se on mahdollista saada myös työntekijöiden asenteeksi. Vasta oikealla asenteelle ja motivaatiolla oleva ihminen voi todella ymmärtää ja oivaltaa mihin me olemme menossa, mitä me olemme tekemässä ja ennen kaikkea miksi.

Kehittyminen vaatii aikaa sekä kärsivällisyyttä ja jopa kykyä nauttia keskeneräisyydestä. Oleellisesti siihen liittyy poisoppiminen totutuista tavoista, jatkuva itsekriittisyys sekä näkemys kokonaisuuksista. Yksittäisiin epäkohtiin ja päivittäisiin rutiineihin on helppo käyttää aikansa, koska tulee tunne, että tekee paljon, vaikka ei saisi todellisuudessa mitään aikaiseksi. Sen sijaan asioiden laittaminen järjestykseen vaatii kokonaisnäkemystä siitä, mitä kannattaa ja pitää tehdä – ja mitä ei pidä tehdä. Monien asioiden tekeminen samaan aikaan on tehotonta ja tuloksetonta, siksi asioiden hoitaminen on yleensä tehokkaampaa jonossa, eikä rivissä.

Omaan kehittymiseen pitää ottaa  mukaan myös työntekijät. Yhdessä oppimalla synnytetään oikeaa kulttuuria; yhdessä voitetaan, yhdessä hävitään, yhdessä tehdään virheitä ja yhdessä opitaan paremmiksi. Näin myös työntekijät oppivat nauttimaan keskeneräisyydestä ja siitä, ettei koskaan tulla valmiiksi. Epäkohdista tulee mahdollisuuksia ja työntekijät johtajineen motivoituvat epätäydellisyyden tunteesta. Silloin huomaa, että asiat ovatkin paradoksaalisesti hyvin juuri silloin, kun näkee mahdollisimman paljon korjattavaa ja kehitettävää.

Jarkko Pippola
Hallituksen puheenjohtaja
Data Group SataIT

 

Palaa takaisin