Miten johdan yrityksen menestykseen ja kannattavaan kasvuun vuonna 2024?

Uusivuosi on jälleen vaihtunut. Olemme eläneet erilaisia ”poikkeusaikoja” jo yli neljän vuoden ajan, ja jälleen on tulossa erilainen ”poikkeusvuosi”, ennustettavuus tulevaisuuteen ja markkinaan on haastava.

Toimintaympäristö ja markkina muuttuvat tällä hetkellä todella nopeasti. Tähän tulee yritysten ja yksilöiden kyettävä reagoimaan, uusia toimintatapoja ja -malleja tulee ottaa yrityksissä käyttöön. Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu, digitalisaatio sekä tekoäly muuttaa voimakkaasti markkinaa- ja toimintaympäristöä. Nämä asiat tulee meidän nähdä mahdollisuuksina, mitkä pitää ottaa nyt käyttöön yksilö- ja yritystasolla. Yrityksen johtamisen luonne muuttuu ja vaatimustaso kannattavaan liiketoimintaan kasvaa.

Alla olen kirjannut 10 kpl vinkkiä ja ajatusta, mihin asioihin ja osa-alueisiin tulee yksilöiden, organisaatioiden ja yritysten kiinnittää huomiota, jotta saadaan kannattavaa liiketoimintaa sekä kasvua tässä markkinatilanteessa.

  • Hyvinvointi: Panosta omaan hyvinvointiin (henkiseen/fyysiseen) ja jaksamiseen (uni, lepo, ravinto, liikunta, itsetuntemus, itsensä kehittäminen) – tunnista omat vahvuudet ja intohimoalueet sekä kehitä niitä.
  • Ydintiimi: Huolehdi ”ydintiimin/avainhenkilöiden” intohimosta, luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Yrittäjien ja avainhenkilöiden innostus, usko, energia ja asenne on nyt erityisen tärkeää.
  • Asiakkaat: Panosta asiakaspalveluun ja asiakaskokemukseen ja pyri tarjoamaan heille parempia ratkaisuja ja palveluita – liikeidean päivittäminen vastamaan asiakkaiden tarpeita
  • Strategia: Vahvista yrityksesi vahvuuksia ja ota mahdollisuuksia käyttöön (tekoäly, digitalisaatio, teknologia), kirkasta tärkeimmät asiat (3-4 kpl), mihin asioihin kiinnitämme huomiota kannattavan kasvun johtamisessa tänä vuonna
  • Innovaatiot ja tuotekehitys: Kehitä uusia tuotteita ja palveluita vastamaan markkinoiden tarpeita
  • Markkinointi: Markkinoinnin ja brandin vahvistaminen: hyödynnä sosiaalinen media ja ota ne käyttöön, yrityksen näkyvyyttä ja viestintää tulee olla aktiivista.
  • Kannattavuus: Huolehdi kassavirrasta, tuote- ja palvelukohtaisesta katetasosta sekä kulurakenteesta tulot vrt. menot, ydinprosessista (myynti ja tuotanto/palvelu), tunnista yrityksen liikevaihtotaso ja henkilöstömäärä – johtamisen luonne riippuu siitä
  • Johtaminen: Huolehdi johtamisjärjestelmistä – viikkopalaverit, johtoryhmä ja hallitustyö systemaattisesti ja säännöllisesti. Kannattaa hyödyntää myös ulkopuolista asiantuntijuutta, valmennusta ja keskustelukumppanuutta.
  • Avainluvut: Aseta päivä-, viikko, kuukausi- ja vuosikohtaiset tavoitteet ja mittarit yksilö- ja yritystasolla sekä seuraa niitä säännöllisesti.
  • Dokumentaatio: Tee päätökset ja huolehdi asioiden toimeenpanosta, delegoinnista sekä seuraa niiden toteutumista.

Lisäksi suosittelen kaikkia lataamaan KasvuApp (AppStore/Play-kauppa) tai kirjaudu kasvuapp.fi

*******************************

Hyvää ja menestyksellistä uutta vuotta kaikille!

Antti Karjula

Toimitusjohtaja, Kasvuvalmentaja

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

www.kasvupolut.fi  / kasvuapp.fi

 

Palaa takaisin