Liiketoimintalähtöisyys – kannattavan liiketoiminnan luonnin ydin

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on tehnyt työtä kehittyvien ja kasvavien pk-yritysten kanssa vuodesta 2012 alkaen. Heti ensimmäisten asiakasyritysten kanssa varmistimme asiakaslähtöisyyden ja myyntityön vahvan aseman. Myynnin korostaminen, jopa ylikorostaminen, on ollut tietoinen valintamme. Samoin olemme korostaneet tavoitteellisen ja riittävän pitkäkestoisen kehittämistyön merkitystä yritysten kasvuohjelmien jalkauttamisessa. Näistä lähtökohdista ei tarvitse tinkiä.

Liiketoiminnan luonnin ja kasvun vaiheiden johtaminen on vaativa aihe. Sen ymmärtäminen vaatii syvällistä paneutumista ja sitoutumista erilaisten yritysten kehittämistyöhön riittävällä otekorkeudella ”rakkaudesta lajiin”.

Kansallinen innovaatiopolitiikka on jo 1980-luvulta lähtien korostanut erityisesti teknologian keskeistä merkitystä. Parin viime vuosikymmenen aikana keskiöön on noussut rahoitus ja erityisesti riskirahoitus. Yhteinen kokemuksemme tunnistaa kuitenkin selvästi muita merkittäviä kasvun lähteitä, kuten a) yrittäjäpersoonan ja ydintiimin kasvuhakuisuuden keskeisen merkityksen, b) tietoisen yksilön ja yhteisen organisaation kyvykkyyden lisäämisen, c) uusien toimintatapojen ja liiketoimintamallien käyttöönoton ja d) jatkuvien kokeilujen ratkaisevan roolin. Usein vahvasti kasvavissa yrityksissä korostuu teknologin sijasta yrittäjävetoisuus ja syvään asiakasymmärrykseen pureutuminen.

Kansainvälinen tutkimus on jäsentänyt liiketoiminnan luonnin aihepiiriä selvästi kotimaista tutkimusta paremmin, mutta yleensä tutkimusaineisto on koottu jo kasvu-uralle päätyneistä yrityksistä. Tällöin ensimmäiset kasvun vaiheet jäävät syvällisesti tunnistamatta juuri yrittäjävetoisen ammatinharjoittajan tai muutaman hengen pienyrityksen liiketoiminnan luonnissa. Tämä on seurausta siitä, että OECD-alueen yritystutkimus on rajattu yli 10 työpaikan yrityksiin. Juuri julkaistussa omassa tutkimuksessamme haluamme tunnistaa kasvun vaiheita itsensä työllistäjästä aina 250 työpaikan pk-yrityksiin ilman toimialarajoituksia. Parhaimmillaan nykyolosuhteissa voimakas kasvu voi toteutua muutamassa vuodessa.

Tutkimuksemme avaa tärkeän uuden näkökulman. Kannattavan kasvun avainsana on liiketoimintalähtöisyys. Se tarkoittaa syvälliseen asiakasymmärrykseen perustuvaa jatkuvaa liiketoiminnan luomista ja kehittämistä. Se sisältää vahvan tahtotilan kokonaisvaltaisen liiketoiminnan eri osa-alueiden jatkuvaan parantamiseen. Käynnistysvaiheessa asiakashankinta ja myynti sekä myöhemmin johtaminen on nostettava nykyistä tietoisemmin kehittämistyön keskiöön.

Kirjoittaja:
Kyösti Karjula
Hallituksen puheenjohtaja

 

 

 

Palaa takaisin