Kilpailuetua tuottavan liiketoimintamallin rakentaminen

Mikä on kasvuvalmentajan ydintehtävä?

Autamme Kasvupoluilla yrityksiä luomaan kannattavaa kasvua, parantamaan tuottavuutta ja hyödyntämään kaupallisia mahdollisuuksia. Kasvuvalmentajana Jani Kanerva uskaltaa tehdä törkeän lupauksen. Lähes jokainen yritys saadaan kannattavaan kasvuun 2–3 vuoden systemaattisessa prosessissa, kun tietyt reunaehdot, sitoutuminen ja toimeenpanokyky toteutuu. Kannattavaan kasvuun ja toiminnan kehittämiseen täytyy olla sekä halua että tahtoa.

Millä kannattava kasvu saadaan aikaiseksi?

Kanerva avaa viisi tärkeää kohtaa

  1. tuloksellisen ja kilpailuetua tuottavan
  2. yrityksen palveluiden ja ratkaisujen tuotteistaminen
  3. operatiivisen toiminnan ja ydinprosessien vakiointi
  4. kiinnostavan ja selkeän brändi- sekä viestintästrategian kirkastaminen
  5. tavoitteita ja toimintaa tukevan johtamisjärjestelmän rakentaminen

Tuloksellinen liiketoimintamalli on kaiken perusta, jonka päälle kaikki rakentuu. Liikeidea mahdollistaa lukemattomia eri variaatioita ja ansaintamalleja, joiden kautta kilpailuetua voidaan lähteä hakemaan. Useimmilla toimialoilla franchising-ketjut ovat vieneet konseptoinnin ja tuotteistaminen varsin pitkälle, joiden avutta tuottavuutta on parannettu merkittävästi.

Franchising – ketjujen liiketoimintamalleja tutkimalla voi omaan liiketoimintaan löytää lukuisia uusia näkökulmia ja ideoita, Kanerva toteaa. Toki ideoiden soveltaminen ja hyödyntäminen vaatii strategisen kokonaisuuden hallintaa eikä asioita pidä toistaa sellaisenaan vaan aina peilata niitä yrityksen toimintakulttuuriin, markkinaan ja toimialaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun optimointi koskettaa yleisesti kaikkia yrityksiä markkinasta tai toimialasta riippumatta, Kanerva toteaa.

Brändistrategian luominen on yksi liiketoiminnan haastavimmista osa-alueista. Kokonaisuutena kyseessä on yksi yrityksen arvokkaimmistakilpailueduista. Tuloksellinen brändin luominen ja yritysmaineen rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä systemaattista työtä ja panostuksia. Lopputuloksena yrityksen arvo saattaa moninkertaistua vahvan brändin tarjoaman kilpailuedun ja hinnoitteluvoiman ansiosta. Brändistrategia kokonaisuudessaan kattaa laajan kokonaisuuden yrityksen viestintästrategiasta, ydinviesteihin, palvelulupaukseen, sloganiin markkinointikanaviin, visuaaliseen ilmeeseen, kaikkeen visuaaliseen ilmeeseen ja materiaaliin. Tavoitteena on olla samaan aikaan kiinnostava, luotettava, selkeä ja asiakasarvoa tuottava, Kanerva toteaa.

Viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin osa-alue on tavoitteita ja toimintaa tukevan johtamisjärjestelmän rakentaminen ja luominen. Johtaminen on yrityksen henkivakuutus, Kanerva toteaa. Johdon päätökset ja valinnat vaativat tuekseen tietoa sekä dataa yrityksen toiminnasta ja markkinatilanteesta. Avainhenkilöstön roolit, vastuut ja tavoitteet pitää olla kaikille selvät, jotta strategiaa voidaan johtaa läpi kaikkien yrityksen organisaatiotasojen. Yrityksen strategiaa ja tavoitteita tulisi aina johtaa tiedon, raportoinnin ja seurantamittarien kautta, kiteyttää Kanerva.

Millaisia neuvoja kasvuvalmentajalta voi saada?

Kanerva kuvaa aluksi miten Kasvupolkujen tarjoama prosessi toimii yleisemmin. Aluksi on välttämätöntä tunnistaa yrityksen kriittiset kipupisteet, liiketoiminnan mahdollisuudet sekä selvitettävä omistajien tahtotila. Ajattelen aina kokonaiskuvaa. Oma neuvoni on, että kehittäminen tulisi aina sitoa tavoitteisiin, seurantaan ja selkeään suunnitelmaan, toteaa Kanerva.

Liiketoiminnan kehittämisessä ei ole kysymys määrästä vaan laadusta sekä toimeenpanokyvystä. Yksi tuottavuutta, asiakasarvoa tai kannattavuutta parantava päätös voi valmistelusta ja suunnittelusta toteutukseen viedä kuukausia tai jopa vuosia tarjoten yritykselle merkittävää strategista kilpailuetu ja kannattavaa kasvua. Kasvuvalmentaja työskentelee tyypillisesti asiakasyritysten hallitus- ja johtoryhmätyötasoilla, jolloin yhteistyö edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja vahvaa keskinäistä luottamusta. Hallitus- ja johtoryhmätyön merkityksestä voisi puhua tunteja. Merkittävä osa yrityksen menestyksestä on kiinni juuri näiden kahden tason toiminnasta. Johdon keskeinen tehtävä on yllä pitää jatkuvan kehittymisen kulttuuri ja haastaa yrityksen nykyisiä toimintatapoja, summaa Kanerva.

Kasvuvalmentaja Jani Kanerva on Kasvupolut Oulu Oy:n alueyhtiön osakas ja markkinointijohtaja

 

 

 

Palaa takaisin