Kasvuvalmentaja Antti Pöyskö: “On hienoa kokea asiakkaiden onnistuminen”

Kasvuvalmentajan työ osaltani alkoi puolitoista vuotta sitten, jolloin tarmolla ja innolla
aloitin yhteistyön asiakasyritystemme kanssa, päällimmäisen ajatuksena Kasvupolkujen
tärkein arvo: ”Asiakkaan onnistuminen”. Kun ensimmäinen vuosi on nyt reilusti takana, on
ollut palkitsevaa huomata, että tuloksia syntyy ja asiakkaamme pärjäävät entistä
paremmin.

Vuosi on opettanut myös sen, että Kasvuvalmentajakaan ei ole koskaan valmis. Oppijan
paikalla oleminen on työssämme läsnä joka päivä. On upeaa huomata, kuinka
monenlaisia tarinoita ja persoonia yritysten taustalla toimii. Huipulle ja menestykseen ei ole
yhtä oikeaa reittiä. Sinne voi päästä monenlaisilla tavoilla ja lahjoilla.
Yrityksen onkin kyettävä rakentamaan liiketoimintaansa vahvuuksien varaan, mutta myös
tunnistettava kehittämisalueet. Kukaan ei pärjää myöskään yksin. Yrityksen koosta
riippuen tulee jokaisen yrittäjän rinnalla olla sopiva määrä luottopelureita, joiden kanssa
voi jakaa vastuuta ja yhdessä viedä yritystä eteenpäin. Yrityksen kasvaessa tärkeää on
muistaa kasvun slogan: ”Yrittäjän kyvykkyydestä organisaation kyvykkyyteen”.

Usein olen pohtinut, että onko kasvun aikaansaaminen itseisarvo? Tyypillisesti
kasvutavoite ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan ja mahdollistaa kasvun, kun sen aika on.
Haastavinta on usein kannattavan liiketoiminnan saavuttaminen. Kannattavuuden
saaminen riittävälle tasolle tulisikin olla jokaisen yrittäjän ensimmäinen tavoite kasvun
polulla. Vasta kannattavuuden saavuttamisen jälkeen on järkevää painaa kaasua.

Yrityksen menestyminen ja tulosten saaminen edellyttävät määrätietoista työtä ja selkeitä
tavoitteita. Tulevaisuuden suunnittelu ja strategiatyö ovat asioita, joihin pk-yrityksissä ei
välttämättä panosteta riittävästi. Visio, strategia ja arvot ovat pk-yrityksille liian usein
jargonia, joita yrittäjät karsastavat tai jopa pelkäävät. Kirkkaan vision laatiminen ja
strategian luominen hallitustasolla tai strategisessa johtoryhmässä yhdessä henkilöstön
kanssa, tuovat toimintaan tavoitteellisuuden ja yhteisen päämäärän. Myös selkeät
johtamisen rakenteet ja palaverikäytäntöjen saattaminen ajan tasalle helpottavat suuresti.
Johtamisessa ei saa myöskään unohtaa yhteisesti laadittuja ja sisäistettyjä arvoja, joita
ilman toiminta on helposti poukkoilevaa, niin yrityksen sisällä, kuin myös asiakkaan
suuntaan. Nykyään pehmeistä arvoista osataankin jo keskustella ja niiden merkitys
aletaan ymmärtää yhä paremmin.

Ensimmäisen oppivuoden jälkeen Kasvuvalmentajan työ jatkuu! Olkaa rohkeasti
yhteydessä Kasvupolkuihin, niin katsotaan, miten voimme teitä palvella ja kehittää
liiketoimintaanne.

Menestyksekästä syksyä kaikille!

Antti Pöyskö
Kasvuvalmentaja, KTM
antti.poysko@kasvupolut.fi

OSALLISTU JA VOITA jopa 7000 euron arvoinen Kasvupaja-kartoitus yritykseesi! Lue lisää>>>

Tilaa Kasvupolkujen maksuttomat oppaat yrityksesi kehittämiseen»

 

Palaa takaisin