BLOGI Henna Laho: Erilaisuutta ymmärtävä ihmisten johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi taidoksi 

Erilaisuutta ymmärtävä ihmisten johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi taidoksi

Koronavirus on kouriintuntuvasti osoittanut, miten globaalissa toimintaympäristössä suomalaisetkin yritykset elävät.  Kriisiaika on osoittanut myös sen, miten yksilöllisesti jokainen reagoi yllättäviin tilanteisiin. Erilaisuutta ymmärtävä ihmisten johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi taidoksi. Teknologiset läpimurrot ovat muokanneet työtä ja johtamista voimakkaasti viime vuosina ja vuosikymmeninä. Kognitiivisia taitoja vaativan työn määrä on lisääntynyt ja siksi ihmisten luova ongelmanratkaisukyky, taito ajatella kirkkaasti sekä vuorovaikutustaidot ovat nousseet yhä kriittisempään rooliin yritysten kasvupyrkimyksissä. Moni menestynyt johtaja sanookin ihmisten johtamisen, kyvyn motivoida ja innostaa erilaisia työntekijöitä, olevan johtajan tärkein taito. Hyvällä johtamisella yrityksen toimintatavat, vuorovaikutus ja päätöksentekoprosessit saadaan tasolle, jolla saavutetaan aitoa kilpailuetua.

Taitava ihmisten johtaminen mahdollistuu johtajan itsetuntemuksen myötä. Itsetuntemus avaa johtajalle aidon valmiuden rakentaa ympärilleen itseään täydentävä tiimi, jossa jokaisen jäsenen näkemykset ja vahvuudet auttavat parempiin tuloksiin. Tällaisessa tiimissä kuunnellaan jokaista, autetaan ja sparrataan. Tiimeissä, joissa on korkea itsetuntemus, käydään avointa ja hedelmällistä vuoropuhelua, ratkaistaan konflikteja tehokkaammin ja tehdään parempia päätöksiä kuin tiimeissä, joissa on matala itsetuntemus.

Johtoryhmässä tulee olla selkeä käsitys visiosta ja välitavoitteista sekä strategiasta, jotta erilaisista jäsenistä koostuva ryhmä voi toimia. Onko strategia sellainen, johon jokainen on aidosti sitoutunut? Tunnistanko johtajana, millaiset asiat johdettaviani motivoi? Yhtä voi motivoida selkeät rakenteet, toista mahdollisuus vaikuttaa, kolmatta isot haasteet. Yhtä motivoiva toimintamalli voi olla kuormittava toiselle. Yksilöt motivoituvat työn tekemiseen merkityksellisyyden kokemisen kautta. Miten johdettavani saavat aikaan enemmän? Mistä he innostuvat ja mikä saa heidät sitoutumaan? Miten saan yritykseni vuorovaikutuksen, toimintatavat ja prosessit palvelemaan jokaista yksilöä ja yrityksen tulosta parhaiten? Näihin kysymyksiin on olennaista löytää vastaus kukoistavan johtoryhmätyöskentelyn aikaansaamiseksi.

Erilaisuus on voimavara ja valtti vasta sitten, kun sitä ymmärretään aidosti ja se osataan hyödyntää yksilön sekä yrityksen kasvuprosesseissa. Nyt on hyvä hetki pohtia, onko yrityksenne johtoryhmässä riittävästi kasvupotentiaalia, kuten rohkeutta, luovuutta, analyyttistä ajattelua ja toimeenpanokykyä. Kasvupolkujen työkalu, BIZMIND-työpersoonallisuusarviointi, analysoi BigFive-teorian pohjalta yksilöiden sekä johtoryhmien vahvuudet, joiden varaan menestysväylät tulisi rakentaa. Lisäksi se osoittaa johtoryhmän mahdolliset ylipainotukset ja sokeat pisteet, joiden tiedostaminen mahdollistaa kukoistavan johtoryhmätyöskentelyn rakentamisen. Johtoryhmän suorituskyky on ratkaiseva tekijä yrityksen kasvun polulla.

Henna Laho
FM, Henkilöstö- ja viestintävastaava
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
+35845 6640988

 

Palaa takaisin