Arki antaa juuret kasvulle, strategia siivet menestykseen

Kahvipöydän keskustelun sorina kertoo paljon yrityksen sisäisestä maailmasta. Siitä on aistittavissa se tunne ja henki, mikä firmassa vallitsee. Hieman syvemmälle yritykseen tutustuessamme, pääsemme näkemään millainen yrityskulttuuri yhteisöön on rakentunut – tai rakennettu. On kysymys sitten henkilöstön innosta ja fiiliksestä tehdä töitä, tai laajemmasta yrityskulttuurista, olemme tekemisissä yritykselle keskeisten kilpailukyvyn lähteiden kanssa.

Eri tilanteissa olen päässyt kuulemaan organisaatioiden sisäistä keskustelua, joissa aiheet kertovat vahvasta tekemisen meiningistä ja uskosta yrityksen kasvuun. Mieltäni on lämmittänyt, kun henkilöstö on miettinyt, kuinka kuluvalle kuukaudelle saadaan mahdollisimman suuri laskutus tai uusmyynti. Vastaavasti henkilöstön keskustelusta on välittynyt usko omaan tuotteeseen tai palveluun ja päättäväisyys siitä, kuinka ”me ei lähdetä mukaan hinnan alennusralliin”.

Ja jossakin toisessa yrityksessä kahvipöydässä on voinut kuulua mukava kommentti oman näkyvyyden lisäämisestä ja keskittymisestä omaan toimintaan. ”Jätetään ensi kuulle laskutettavaa” tai ”mitä tehdään kuukauden päästä, jos tuotanto käy jo nyt täysillä” ovat kommentteja, joiden ympärillä työskennellessä huomaa miettivänsä onko yritys taantuva vai aidosti kasvuhaluinen toimija. Myös jatkuva kilpailijoihin vertaaminen tuo mieleen epäilyksen, keskitytäänkö toiminnassa menestymisen kannalta oleellisiin tekijöihin. Oleelliset tekijät ovat yleensä niitä, joihin voimme itse aidosti vaikuttaa ja joiden kautta voimme rakentaa omasta yrityksestä entistä menestyksekkäämmän.

Yrityksien sisäinen kulttuuri rakentuu pienistä arjen tekemisistä, sanomisista ja toimintatavoista. Kyse on yrityksen arvoista, jotka muuntuvat käytännön toiminnaksi jokaisen työntekijän ja yrittäjän oman tekemisen kautta. Ulkopuolisina me voimme aistia osan tästä maailmasta esimerkiksi näiden kahvipöytäkeskusteluiden kautta. Nämä ovat niitä indikaattoreita, jotka liian usein jäävät huomioimatta, kun yrityksien menestysmahdollisuuksia arvioidaan. Arki antaa juuret kasvulle, strategia siivet menestykseen

Mistä sitten rakentuu voittava yrityskulttuuri ja positiivinen pöhinä kahvipöydän keskusteluihin?

Yhteinen ymmärrys yrityksen päämääristä, tavoitteista ja unelmasta on iso ja tärkeä tekijä. Jokaisen työntekijän tulisi löytää omaan tekemiseen into, joka tukee yrityksen tavoitteita – tai kumpuaa niistä. Liian usein olemme tilanteessa, jossa omistajilla on oma kirkas ajatus siitä, mitä firmallaan haluaa tehdä tulevaisuudessa. Valitettavan usein työntekijät eivät tätä tiedä tai eivät ole sitä sisäistäneet. Nostan esille kaksi tekijää, jotka koen yritysjohtamisen kulmakivinä. Jokainen voi peilata itse tilannetta omaan yritykseensä ja kysyä toteutuuko nämä meillä vai ei. Lista tärkeistä tekijöistä voisi olla pitkä, mutta mietittäessä yrityskulttuuriin vaikuttavia asioita haluan nostaa esille seuraavat kaksi vaikutinta.

Ensimmäinen tekijä on tieto ja tiedon logistiikka. Oletko miettinyt, kuinka omassa yrityksessäsi kerrotaan valmistelussa olevista tai päätetyistä asioista? Tieto jokaisen omaan työhön vaikuttavista ja tieto koko yritykseen liittyvistä asioista vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen ja tuloksiin. Tietämättömyys oman työn kannalta keskeisistä asioista on turhauttavaa ja juuri tiedon kulkuun liittyvät epäkohdat nousevat usein esille työtyytyväisyystutkimuksien palautteissa.

Toinen tunnettava ja tiedostettava elementti on strategia. Strategia kertoo yrityksen tavasta toimia, se vastaa kysymyksiin, miten, mitä ja milloin. Valitettavan usein strategia jää hienoksi suunnitelmaksi paperille ilman, että se lähtee ohjaamaan koko organisaation toimintaa. On myös hyvä miettiä, entäpä jos strategia olisikin yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu. Mitä paremmin koko henkilöstö on sisäistänyt yrityksen tavoitteet ja valitut keinot tavoitteisiin pääsemiseksi – eli yrityksen strategian, sitä uskottavampi ja tuottavampi on yrityksen toimintakulttuuri ja työilmapiiri. Työntekijöiden arjen unelmat ovat ja saavat olla erilaisia, mutta taustalla tulee olla yhteinen päämäärä ja unelma, jota kohti yritys kulkee.

 

Kirjoittaja on oululainen sarjayrittäjä, sijoittaja ja

KasvupolutOulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Haapala.

 

Palaa takaisin