Tomi Ruuskanen

Kasvuvalmentaja
+358 40 590 3888
tomi.ruuskanen@kasvupolut.fi

Aloitin kasvuvalmentajana koska haluan jakaa yli 20 vuoden kokemukseni yrittäjyydestä ja johtoryhmätyöskentelystä pk-yrityksissä. Viimeisimpänä perustajaosakkaana, toimitusjohtajana ja eri hallitusvastuissa Naughty BRGR ravintolaketjussa. Tätä ennen toimin operatiivisena johtajana palvelu-alan yrityksessä jolloin 15 vuoden aikana matkapäiviä maailmalla kertyi yli 3000.

Nautin valtavasti olla mukana rakentamassa yrityksille kasvun edellytyksiä. Olen itse saanut äärimmäisen paljon oppia ja sparrausta kokeneilta liike-elämän ammattilaisilta, hallitusammattilaisilta sekä sarjayrittäjiltä ja nyt haluan toimia samoin, auttaa edelleen muita yrityksiä menestymään ja kasvamaan kannattavasti.

Koko yrittäjämatkalleni mahtuu onneksi riittävästi epäonnistumisia ja virhearviointeja. Uskon, että näistä oppineena uskallan vahvalla rintaäänellä puhua niin yrittäjyyden karikoista, kuin myös onnistumisen ilosta.

Kasvuvalmentajana olen käytännönläheinen ja suorapuheinen. Perusasiat kuten esim. johtaminen ja johtamisjärjestelmä tulee saattaa ensin kuntoon, jotta kasvutarina voi menestyksekkäästi alkaa ja jatkua. Tavoitteet tulee asettaa riittävän korkealle ja tähän omistajan, yrittäjän, johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön tulisi sitoutua.

Uskon, että menestys ansaitaan lempeällä, mutta tukevalla otteella. Suurimmat menestystarinat olen nähnyt syntyvän yrityksissä, jossa henkilöstö ja sen hyvinvointi on johtamisen ja yrityskulttuurin keskiössä. Tehdään kaikki mahdollinen jokaisen kiitettävästi omassa työtehtävässään onnistumisen eteen ja että jokainen ymmärtää työnsä merkityksen ja asetetut tavoitteet. Myönteinen työilmapiiri ja hyvin voiva henkilöstö kirittää performanssia, henkilöstötyytyväisyys näkyy asiakastyytyväisyytenä, joka taas edelleen tuloksentekokyvyssä. Työssä onnistumista arvioidaan/mitataan avoimesti ja läpinäkyvästi, autetaan kehityskohteissa ja muistetaan kiittää onnistumisista.

Kasvupolkujen valmentamisen kulmakivenä toimii nerokas porrasmalli. Tämän avulla määritellään yrityksen nykytila, asetetaan tavoitteet ja luodaan kasvusuunnitelma. Määritellään kasvun edellytysten kannalta olennaiset kehityshankkeet ja alueet, joita sitten viedään yhdessä eteenpäin. Kasvuvalmentajan työ on äärimmäisen mielenkiintoista ja innostavaa, on upeaa saada olla mukana luomassa yrityksille kannattavaa kasvua ja onnistumisia.


Vahvuudet ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • Johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen: johtoryhmätyöskentely, tiimi- ja viikkopalaverit (Kasvun portaiden mukaisesti)
 • Tulevaisuus- ja hallitustyö
 • Strategiatyö ja strategiaprosessit, strategiset kärkihankkeet
 • Liiketoimintasuunnitelmat – kasvu- ja kehittämissuunnitelmat
 • Ydintiimin/avainhenkilötiimin kehittäminen ja rakentaminen
  • Myönteisen, modernin ja tehokkaan yrityskulttuurin luominen ja kehittäminen
  • Hyvän ja motivoivan henkilöstöhallinnon rakentaminen ja kehittäminen
  • Asiakaspalveluprosessien luominen ja kehittäminen.
Myynti & asiakashankinnan kehittäminen:
 • Tavoitteet ja mittaristot
 • Uusasiakashankinnan kehittäminen ja valmentaminen
 • Myynnillinen asiakaspalvelu (lisämyynnin ja keskiostoksen optimointi)
 • Tuote- ja palvelukonseptointi sekä hinnoittelurakenteet
 • Jälkimarkkinointi ja referenssi/suosittelumyynti
 • Myyjien ja myyntihenkilöstön rekrytointi
 • Asiakkuuksien johtaminen
Talouden kehittäminen:
 • KPI-mittaristot
 • Kriittiset talouden mittaristot ja avainluvut
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Ostoprossien ja kulujen arviointi, selkeyttäminen ja kilpailutus
Markkinointi&tuotteistuksen kehittäminen:
 • Yrityksen arvolupaus ja erottuminen kilpailijoista
 • Brändin suunnittelu ja rakentaminen
 • Tuotteistaminen ja palveluiden konseptointi
 • Markkinointisuunnitelma ja vuosikello
 • Tapahtumamarkkinointi
Tuotannon kehittäminen:
 • Prosessien kuvaaminen ja dokumentointi
 • Prosessien kehittäminen – konseptointi
 • Auditointi, perehdytys- ja koulutusoppaat
 • Työturvallisuus

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimiala-osaaminen: Palveluliiketoiminta, HoReCa liiketoiminta, Turismi-, matkailu- ja tapahtumatuotanto, vähittäiskauppa.

Olen erittäin sosiaalinen ihminen ja haluan verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa. Teorian lisäksi pidän käytännön esimerkeistä, avoimesta vuoropuhelusta ja sparrauksesta. Uskallan ohjata yrityksiä oikeaan suuntaan, keskityn vain oleelliseen ja tarpeelliseen.

Olen hullu kotikokki. Treenaan ruuanlaittoa, sen kulttuureita ja uusia tekniikoita perinteisestä Lyonin keittiöstä Street Foodiin. Golffauksesta ja kalastuksesta nautin vapaa-ajallani. Tärkeimpänä ”harrastuksena” on kuitenkin 5-vuotiaan poikani monipuolinen kasvatus, vaikka usein tuntuukin roolit olevan päinvastoin. 😉

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ TOMIIN