Unelmat kohti Tulevaisuutta: Sosiaali- ja terveysalan Visio2025 Työpaja ja Askelmat

triangle

Tunnistatko henkilökuntasi osaamisen kehittämistarpeet ja digitaidot?

Sotepaja ja Askelmat muodostavat yhtenäisen valmennusohjelman, joka tuottaa selkeän näkemyksen henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista ja inhimillisemmästä digitaalisesta työympäristöstä. Työhyvinvointi, tiimityötaidot, digitaidot ja palveluiden vaikuttavuus ovat jo nyt keskeisiä hallittavia asioita.

Valmennusohjelman rahoitusta voi hakea esimerkiksi Ely- keskuksen täsmäkoulutus rahoituksesta.

Ota yhteyttä

Sotepajan merkitys ja sisältö

Sosiaali – ja terveysalan yrityksen kokonaisvaltaisen liiketoiminnan nykytilanneanalyysi, jossa kartoitetaan henkilöstön kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä tärkeimmät kehityskohteet. Työpajojen pohjalta laaditaan räätälöity ja tavoitteellinen kehittämissuunnitelma kohti inhimillisempää työelämää.

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Tämän kokonaisuuden avulla yritys tunnistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen ja digitaitojen kannalta kriittisimmät solmukohdat ja osaa suunnata huomion oikeisiin asioihin. Sotepajan perusteella tehdään pitempiaikainen kehitysohjelma (VISIO2025 Askelmat), jonka avulla poistetaan henkilöstön kasvun esteet ja hyödynnetään kasvun mahdollisuudet. Sotepajan lopputuotoksena syntyy yritykselle räätälöity kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma.

Sotepaja

1. Sotepaja (Ensimmäiset 3kk)

 • Unelmien kartoitus: Osallistujat jakavat visioitaan ja unelmiaan siitä, millainen sosiaali- ja terveysala voisi olla vuonna 2025.
 • Nykytilan analyysi: Keskustellaan nykytilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista, jotka voivat vaikuttaa tavoiteltuun tulevaisuuteen.
 • Tavoitteiden asettaminen: Yhteisen tavoitteen määrittely, joka toimii suuntaviivana seuraavien kuukausien työskentelylle.

Askelia – Valmennus (9kk)

2. Digitalisaation Työpajat (2 kpl a’3,5h)

 • Työpaja 2 – Digivälineet ammattilaisen työn tukena ja asiakasvuorovaikutuksessa (2 kpl a’3,5h)
  • päätelaitteet ja niiden käyttö haastaa arkea
  • tuotan tietoa, kenelle ja miten? tiedon hyödyntäminen asiakastyössäni
  • miten asiakkaani hyötyy tiedosta, mitä hänelle kerrotaan?
 • Työpaja 3 – Asiakaskirjaaminen ja kirjatun tiedon soveltaminen ammattilaisen tehtäviin (2 kpl a’3,5h)
  • asiakaskirjaaminen – missä, miten ja milloin?
  • soveltava ote asiakastietoon – miten sen voi toteuttaa?
  • miten hyödyn tiedosta? – muistivaraisuus, omat havainnot
  • vaikuttavuus, miten todennan hoidon ja hoivan vaikutuksia?sa
 • Työpaja 4 – Mitä muuta hyötyä digitaalisuudesta voi olla asiakaskunnalleni? (2 kpl a’3,5h)
  • digitaaliset sisällöt osana asiakkaan osallisuutta, mitä tämä tarkoittaa?
  • positiivinen ote digiin, yhdessä ja keskustellen asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa
  • sopiiko digilaitteet ja -sisällöt asiakkaalleni – mitä hyötyä niistä on?

3. Psyykkiset taidot ja tiimitaidot työpajat 

 • Työpaja 5 – Vuorovaikutustaidot ja empatia:
  • Tässä työpajassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja perehdytään empatian merkitykseen asiakas- ja tiimityössä. Tavoitteena on luoda lämminhenkisempi ja ymmärtävämpi ilmapiiri työympäristöön.
 • Työpaja 6 – Stressinhallinta ja työhyvinvointi:
  • Käsittelemme stressinhallintaa, työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja työhyvinvoinnin edistämistä tässä työpajassa. Tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja stressin hallintaan ja työhyvinvoinnin parantamiseen.
 • Työpaja 7 – Positiivisen työilmapiirin rakentaminen:
  • Tässä työpajassa keskitytään positiivisen työilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen. Tutustumme erilaisiin menetelmiin ja käytäntöihin, jotka edistävät iloista ja motivoivaa työympäristöä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja vahvistamaan positiivisia työskentelytapoja sekä löytää keinoja, joilla tukea tiimin jäsenten hyvinvointia ja sitoutumista työhönsä.
 • Työpaja 8 – Tiimityöskentelyn tehostaminen:
  • Vahvistamme tiimien yhteistyötä ja tehokasta toimintaa tässä työpajassa. Tavoitteena on luoda parempaa yhteistyötä ja saavuttaa tuloksellisempia työskentelytapoja tiimeissä.

Ota meihin yhteyttä

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Sallitut tiedostotyypit: jpg, gif, png, pdf, Max. tiedoston koko: 128 MB, Max. tiedostot: 5.
   (hyväksytyt formaatit: jpg, gif, png, pdf)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.