Katveturva Oy

Petteri Kataja, Katveturva Oy:

“Yrittäjän kyvykkyydestä organisaation kyvykkyyteen”

Katveturva Oy:n toimitusjohtaja Petteri Kataja antaa vahvan tunnustuksen Kasvupoluille yrityksen kehittämiseen ja korona-ajasta selviämiseen liittyen. “Itse olisimme nyt helposti jäätyneet paikoillemme, mutta Kasvupoluilta saimme vahvaa viestiä, että koronan esteet ovat vain omien korvien välissä. Niinpä rekrytoimme uuden myyntijohtajan kesällä 2020, kasvoimme voimakkaasti ja lähes saavutimme vuodelle 2020 asetetut liikevaihtotavoitteet”.

Katveturvan ja Kasvupolkujen yhteistyö on käynnistynyt jo vuosia sitten pidetyistä myyntiseminaareista. Niiden innostamina yhteistyötä on laajennettu johtoryhmätyöskentelyyn ja myös liiketoiminnan strategisiin linjauksiin saakka. Välillä on pidetty parin vuoden tauko, mutta nyt on jälleen tiivis yhteistyön jakso menossa.

Petteri Katajan mielestä on tärkeä saada ulkopuolista sparrausta ja erityisen merkittävää se on suuria päätöksiä tehtäessä. “Voi sanoa, että kaikki merkittävät ja ratkaisevat liikkeet ovat lähteneet Kasvupolkujen vetämistä johtoryhmistä. Rohkeat liikkeet olisivat todennäköisesti jääneet tekemättä, jos ne olisivat jääneet pelkän oman johdon toiminnan varaan”, Petteri Kataja arvelee.

Toiminta ammattimaistunut – roolit selkiytyneet

Katveturvalle vuosi 2021 on vahvan kasvun vuosi. Liikevaihto on tarkoitus tuplata ja yrityksen myynti kasvaa vauhdilla myös Tanskassa. Raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden näkyvyyttä ja turvallisuutta parantaville ratkaisuille on selvitysten mukaan markkinaa monissa muissakin maissa.

Petteri Kataja kertoo, että Kasvupolkujen valmennuksen ansiosta yrityksen johdolla on kokoajan peili omaan operatiiviseen tekemiseen. Aktiivinen valmennus ja kuukausittain johtoryhmäpäivä hyvä tapa peilata omaa toimintaa ja löytää kehittämiskohteita. Nyt meillä on vuorossa hallitustyöskentelyn kehittäminen, jota tämän kokoisessa firmassa jo kovastikin tarvitaan”, Kataja kertoo.

“Ulkopuolisten asiantuntijoiden ansiosta meille on tullut rohkeutta ajatella isommin, on päästy pois pikku ympyröistä ja onnistuttu muuttamaan yrittäjän kyvykkyyttä koko organisaation kyvykkyydeksi”, Kataja listaa valmennuksen hyötyjä.

”Kuutosdivarissa pelailtaessa ei vielä tarvita valmennusta”

Petteri Katajan mielestä minkään yrityksen ei nyt pitäisi käpertyä, vaan pitäisi uskaltaa rohkeasti katsoa koronan yli ja mennä eteenpäin. Halu kasvaa ja kehittyä pitää olla yrityksellä itsellään, koska vasta sen jälkeen on mahdollista hyödyntää myös ulkopuolista asiantuntemusta.

Valmennuksen rooli korostuu, kun aletaan asettaa suurempia liikevaihto- ja kannattavuustavoitteita. “Jos vain pelaillaan kuutosdivarissa, niin ei silloin tarvita ulkopuolista valmentajaa. Eniten valmennuksesta on hyötyä niille kasvuyrityksille, jotka aidosti haluavat sitoutua kehittämään omaa osaamistaan ja jotka joka päivä haluavat tulla kilpailijoitaan paremmiksi”, Kataja kiteyttää.

Katveturvan johdossa on huomattu, että kansainvälistyminen edellyttää erilaista osaamista kuin kotimaassa toimiminen. “Myös siihen on saatu Kasvupoluilta hienosti apua. Hallituksen ja yrityksen avainhenkilöiden rooli korostuu ja näihin asioihin panostamme valmennuksessa seuraavaksi”, Kataja kiteyttää yhteistyön jatkoa.

Lue lisää Katveturva Oy:stä ja sen tuotteista:  www.katveturva.fi

LATAA KASVUPOLKUJEN MAKSUTTOMAT PIKAOPPAAT  TÄÄLTÄ >> 

 

 

Palaa takaisin