Timo Poikkimäki

Minulla on pitkä kokemus eri kokoisista kasvuyrityksistä. Olen toiminut myynninjohdon ja markkinoinnin erilaisissa tehtävissä, sekä ison organisaation ostajana ja tuotepäällikkönä.  Johtoryhmätyö, myynnin johdon koulutus, myyntitiimien rakentaminen sekä markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu ovat kuuluneet tehtäviini. Minulla on vahvaa osaamista myös henkilöstöjohtamisesta. Eri kokoisissa kasvuyrityksissä toimiminen on antanut minulle kokemusta siitä, millaista johtamista tarvitaan eri kasvuportaiden muutosprosesseissa.

Vahvuus- ja intohimoalueet

Johtamisen kehittäminen
 • Johtoryhmätyön kehittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen
 • Strategiatyö
 • Muutosjohtaminen
Henkilöstön kehittäminen ja johtaminen
 • Henkilöstökyselyt
 • Kehityskeskustelut
 • One to one- keskustelut
 • Valmentava henkilöstöjohtaminen
 • Esihenkilötyö
Myynti ja asiakashankinnan kehittäminen
 • Myyntivalmennukset myyjille ja esimiehille
 • Myynnin johdon ja esihenkilöiden valmennus
 • CRM valmennus
 • Myynnin tavoitteet ja mittari
 • Myyjien ja myyntihenkilöstön rekrytointi
 • Päivä- ja viikkotason johtaminen, palaverikäytännöt
 • Asiakkuuksien johtaminen
Markkinointi
 • Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello
 • Markkinointiviestin kirkastaminen
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
 • Konseptointi ja yritysidentiteetti
 • Sisältömarkkinointi
 • Messut ja tapahtumat
Osto- ja hankintatoimen kehittäminen
 • Vuosineuvottelut ja sopimukset
 • Hankintasopimusten neuvottelu ja laadinta

Olen vahvasti ulospäinsuuntautunut. Näen usein mahdollisuuksia haastavissakin tilanteissa. Haluan tuottaa intoa ja positiivista energiaa myös asiakkailleni. Itse saan energiaa kestävyysliikunnasta ja luonnosta. Harrastan juoksua, hiihtoa, suunnistusta ja luontokuvausta.

 

 

Palaa takaisin