Päivi Nummi

Minulla on vahva taloushallinnon osaaminen yli 40 vuoden ajalta hyvin erilaisista yrityksistä ja tehtävistä. Itsekin toimin toimivana yrittäjänä joten minulla on ymmärrystä siitä mitä yrityksen kasvattaminen ja johtaminen eri yrityksen elinkaaren vaiheissa tarkoittaa. Minä olen auttanut yrityksiä lukujen tuottamisen ja tulkitsemisen kautta. Tähän liittyy voimakkaasti taloushallinnon raporttien ja yrityksen mittarien määrittäminen yrityksen omien prosessien kautta. Ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta ja sen prosesseista on mielestäni kaiken numerotiedon tuottamisen perusta sen lisäksi että kaikki lähihenkilöstöstä aina hallitukseen asti saadaan toimimaan parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Itse uskon jatkuvaan toimintojen parantamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen oppivan organisaation tavoin. Tähän näkökulmaan pohjautuu myös oman osaamiseni rakentaminen taloushallinnon lisäksi opettamisen ja ohjaamisen tietotaidon ylläpitämiseen.

Erityisosaamisen alueina ovat taloushallinnon laillisuuden ja varmennuksen näkökulmat (tilintarkastaja) sekä vuoropuhelu ja ohjaaminen yrityksen tilitoimiston tuottamien raporttien oikeellisuuden varmistamiseksi (KLT-kirjanpitäjä, tilitoimistotarkastaja)

Aikuiskoulutuksen pedagogina ja näyttötutkintojen vastaanottajana minulla on hyvä käsitys siitä, millaisten haasteiden keskellä henkilöstön osaamisen ja johtamisen osalta yrityksissä painitaan. Aikuiskouluttajana olen toiminut yli 20 vuoden ajan.

Toimintani ja kokemukseni pk-perheyrityksestä aina pörssiyhtiön talousjohtajaan asti antaa vahvaa näkemystä siitä millaiset asiat nousevat tärkeiksi yrityksen menestymisessä yrityskoon kasvaessa.

Paras palkinto työstäni on päästä auttamaan yritystä kehittymään omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kehittymisen polut voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta usein ”repussa” on oltava joitakin perusvälineitä, joista sitten rakennetaan oma menestys. Pakataanko reppu?

 

Palaa takaisin