Jari Moisio

Olen toiminut 25 vuotta johtamisen, markkinoinnin, myynnin ja digitalisaation parissa.

Kokemusta on kerääntynyt kuluttajamarkkinoinnista, SaaS-liiketoiminnan perustamisesta ja kasvattamisesta, B2B-ratkaisumyynnistä sekä lähes 20 vuotta olen ollut pk-yrityksissä yrityskehittäjänä ja valmentajana. Toimialoja ovat olleet mm. palveluliiketoiminta, informaatio ja viestintä (ICT), alihankinta-, konepaja-. ja rakennusteollisuus sekä tukkumyynti. Kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä on kertynyt kaikkiaan yli 10 vuotta.

Yrityskentän toimintaympäristön muutos on jatkuvan tarkasteluni kohde. Myös teknologian tuomat mahdollisuudet yrityksille ovat aktiivisen kiinnostukseni kohde.

Vahvuudet ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • muutostilanteiden ja -tarpeiden tunnistaminen
 • hallitustyöskentely
 • johtoryhmätyöskentely
 • liiketoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
 • johdon sparraus
 • omistajastrategia
 • kasvustrategia
 • avainhenkilötiimi
 • myyntijohtajan työkalut
 • markkinointijohtajan työkalut
Myynti ja asiakashankinta:
 • asiakashankinta- ja myyntistrategian kehittäminen
 • myynnin konseptointi ja käsikirjan luonti
 • jälleenmyyjäverkostojen rakentaminen ja hallinta
 • asiakkuuksien rakentaminen
 • asiakkuuden hallinnan työkalut
 • myyntiryhmän työkalut
   Markkinointi ja tuotteistus:
   • markkinointistrategian rakentaminen ja käytäntöön vienti
   • strategisen markkinoinnin kehittäminen
   • palvelumuotoilu, tuotteistus ja palveluiden kaupallistaminen
   • asiakaskokemuksen kehittäminen
   • sisältömarkkinointi ja viestintä
   • digitaalinen markkinointi
   • markkinointiautomaatio
   • CRM-järjestelmät
   Talous:
   • Rahoitusmallit
   • Julkiset rahoitukset kuten Business Finland, Ely-keskus ja Leader
   Vuokrajohtajapalvelut:

   Osaamiseni on käytettävissä vuokrajohtajana seuraavissa positioissa

   • Myynti- ja markkinointijohtaja
   • Asiakaskokemusjohtaja

   Olen verkostoituja ja ikuinen oppija. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti kasvuyritysten johtamisen käytänteet, johtamisen johtaminen sekä digitalisaation kehittäminen pk-yrityksissä. Arjen voimaa saan luonnosta, liikunnasta, perheestä sekä sosiaalisista verkostoistani.

    

   Palaa takaisin