Inkeri Junnila

Olen kokenut yritystalouden ja -rahoituksen ammattilainen. Taustani on pankkialalta.
Valmennan pk-yrityksiä erityisesti yritysrahoituksen ja -talouden kehittämisessä.
Sydämeni sykkii yrittämiselle ja olen saanut olla mahdollistamassa monen yrityksen
kasvua, mutta myös mukana silloin, kun on vaadittu isoja toimia yrityksen kannattavuuden
kääntämiseksi ja toiminnan jatkamiseksi.

Työurallani olen toiminut erilasissa strategisissa hankkeissa, joissa on tehty merkittäviä
muutoksia uusien tuotteiden, teknologisen kehityksen ja ulkoistamisien kautta. Osa näistä
pohjoismaisella tasolla. Tämän seurauksena minulla on laajasti kokemusta myös
johtoryhmätyöstä, projektien johtamisesta sekä erilaisista liiketoiminnan
kehittämishakkeista.

Vahvuudet ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • Tulevaisuus- ja hallitustyö
 • Strategiatyö ja strategiaprosessit
 • Liiketoimintasuunnitelmat – kasvu- ja kehittämissuunnitelmat
 • Johtamisjärjestelmät ja niiden kehittäminen: johtoryhmätyö, tiimi- ja viikkopalaverit
  (Kasvun portaiden mukaisesti)
 • johtamistaidot ja esimiestaidot (leadership/management)
 • riskienhallinta ja riskikartoitukset
Talouden kehittäminen:
 • Kassavirtabudjetti ja kassavirtalaskelmat
 • Budjetointi ja talousohjaus, ennusteet, KPI-mittarit
 • Talouden mittarit ja avainluvut
 • Sisäisen laskennan prosessit (hinnoittelu&katelaskelmat)
 • Kannattavuuslaskelmat
Rahoituksen kehittäminen:
 • yritysjärjestelyt & yrityskaupat
 • rahoituksen suunnittelu ja hankinta
 • investointiohjelmat & laskelmat
 • talous- ja rahoitusbudjetit sekä -laskelmat
 • Business Finland, Ely-keskus ja Leader-rahoitukset

Kielitaito: Suomi, Englanti

Vapaa-aikani vietän kotimaisen kaunokirjallisuuden, metsätalouden ja kuntoliikunnan
parissa.

 

Palaa takaisin