Yrittäjän jaksaminen – Koko yrityksen kivijalka

Yrityksen aloittaessa yrittäjällä on lähtökohtaisesti paljon innostusta, ideoita, intohimoa ja riittävästi sitoutumista vaikeisiinkin hetkiin. Epäonnistumisia ei pelätä ja sopiva stressi vain buustaa yksilöä parempaan suoritukseen. Yrittäjyyden alussa nähdään paljon mahdollisuuksia ja on rohkeutta kokeilla uusia juttuja.

Kun mennään vuosia eteenpäin, yrittäjyys tuo mukanaan lisää vastuuta liiketoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Voi olla, että mukaan tulee työntekijöitä ja yrittäjästä tulee myös asioiden lisäksi ihmisten johtaja. Johtajuus, muuttuvat markkinat ja vastuu taloudellisesta kannattavuudesta luo lisää painetta yrittäjän reppuun. Tässä vaiheessa yrittäjä voi kokea epätoivoa, epävarmuutta, väsymystä, uupumusta ja kyvyttömyyttä. Ollaan jaksamisen äärirajoilla.

Seuraavaksi tarkastelen niitä keinoja, miten yrittäjä voi hallita stressiä, ennaltaehkäistä uupumusta ja parantaa omaa hyvinvointiaan.

1. Itsetuntemus

Kuinka hyvin tunnet itsesi tai kuinka usein pysähdyt itsesi äärelle reflektoimaan omaa toimintaasi, tai sitä miten olet mennyt kohti omia tavoitteitasi?

Itsetuntemus on jokaisen ihmisen tasapainoisen elämän perusta. Perusta, jonka päälle rakentuu kaikki toiminta. Jos ihminen ei tiedosta omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan, voimavaroja tai rajoja, ei voi suunnata omaa toimintaansakaan oikeisiin, häntä ja hänen arvomaailmaansa, tukeviin tekoihin.

Miten voit parantaa omaa itsetuntemustasi?

Ensimmäinen teko on kalenteroida itselle hetki viikkoon, milloin pysähtyy ajattelemaan. Ilman tietoista ajattelemista ja itsereflektiota, ei voi tuntea itseään oikeasti. Me ihmiset tahdomme toimia autopilotilla vuosikausia ja teemme asioita, jotka eivät ollenkaan palvele itseämme tai läheisiämme ja sen vuoksi uuvumme, emmekä hallitse stressiä. Siis PYSÄHDY.

2. Stressin hallinta

Stressi on luonnollinen osa yrittäjyyttä, mutta liiallinen stressi voi heikentää suorituskykyä ja aiheuttaa pitkäaikaisia terveysongelmia. On tärkeää oppia hallitsemaan stressiä tehokkaasti.

Perehdytään hieman stressin kannalta tärkeään hermostoomme. Vagushermo on kymmenes aivohermomme, joka jakaantuu kahteen eri hermoon, oikeaan ja vasempaan. Tämä hermo lähtee ydinjatkeesta aivorungosta ja hermottaa kaikki meidän sisäelimemme päätyen lantion alueelle. Vagaalinen hermosto on autonomisen hermoston parasympaattinen puoli ja sen tärkein tehtävä on mm. säädellä meidän hengitystä. Vagaalinen hermosto tuo meidän stressinhallintaan hienosäätöä, jotta homma ei lähde ihan laukalle. Stressin jatkuessa pitkään sympaattinen hermosto ottaa vallan. Tässä tilanteessa vagaalinen eli parasympaattinen hermosto yrittää tehdä parhaansa, mutta palautumista ei tapahdu.

Millä voit sitten vaikuttaa parasympaattisen hermoston toimintaan?

Voit vaikuttaa siihen mm. hengitysharjoituksilla. Tässä yksi esimerkki: Ensin vedetään syvään henkeä, sitten henkeä pidätetään jonkin aikaa, ja lopuksi tehdään pitkä, hidas ulospuhallus. Tämä hengitys alentaa verenpainetta sekä pulssia ja stressi vähenee luonnostaan.

Toinen parasympaattista hermostoa aktivoiva teko on kylmäaltistus eli esim. kasvojen upottaminen kylmään veteen, kylmä suihku tai avannossa käynti.

3. Ajan hallinta

Tiedän, että ajan hallinta voi olla yksi haastavimmista tehtävistä yrittäjän arjessa. Jonglööraat monen asian välillä, yrität pitää kaikki pallot ilmassa samalla kun pidät kiinni omista unelmistasi ja tavoitteistasi. Ajan hallinta on yksi tärkeimmistä yrittäjän taidoista hallita kaaosta ja uupumusta.

Millä keinoin voit tehostaa omaa ajan hallintaasi?

Luo tavoitteet;  Alkuun on tärkeää määritellä selkeät ja konkreettiset tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tämä auttaa sinua keskittymään olennaiseen ja priorisoimaan tehtäviäsi sen mukaan. Kokeile vaikka kirjoittaa tavoitteesi ylös ja jakaa ne pienempiin osiin. Näin voit helpommin hahmottaa mitkä askeleet vievät sinut kohti unelmiasi.

Toiminnan suunnittelu; Ajanhallinta ei ole vain tehtävien suorittamista, vaan myös niiden suunnittelua. Kokeile esimerkiksi päivä- tai viikkosuunnitelman tekemistä. Listaa tehtävät tärkeysjärjestyksessä ja varaa aikaa niiden tekemiseen.

Muista myös jättää tilaa odottamattomille tilanteille ja tauoille. Liian tiukka aikataulu voi johtaa stressiin ja uupumiseen.

Priorisointi ja delegointi; Yrittäjänä saatat haluta tehdä kaiken itse, mutta muista että delegointi on avain tehokkuuteen. Ole rehellinen itsellesi – mitkä tehtävät voisi antaa toisille ja keskittyä itse olennaiseen?

Käytä aikaasi niihin tehtäviin, joissa olet parhaimmillasi ja jotka vievät sinua lähemmäksi tavoitteitasi. Muista myös pyytää apua tarvittaessa.

4. Uupumuksen ehkäiseminen

Yrittäjänä toimiminen on innostavaa ja palkitsevaa, mutta se voi myös olla äärimmäisen vaativaa ja altistaa uupumukselle. Uupumus ei ole vain väsymystä, vaan se voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin, heikentää suorituskykyä ja vaarantaa yrityksen menestymisen pitkällä aikavälillä. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää tunnistaa uupumuksen merkit ja ennaltaehkäistä sitä tehokkaasti.

Mitkä ovat niitä avainjuttuja millä voit ehkäistä uupumista?

Riittävä lepo ja palautuminen; Yrittäjänä saatat kokea jatkuvaa painetta olla aina saatavilla ja tehokas, mutta on tärkeää oppia asettamaan rajat ja ottamaan aikaa levolle.

Säännöllinen uni, päivittäinen liikunta ja rentoutumishetket auttavat palauttamaan kehon ja mielen tasapainon. Lisäksi kannattaa pyrkiä ottamaan lyhyitä taukoja päivän aikana ja pitämään vapaapäiviä ilman työasioita.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino; Pyri luomaan tasapaino työn ja vapaa-ajan välille. Aseta selkeät rajat työpäiville ja pidä kiinni niistä. Varaa aikaa myös omille harrastuksille, perheelle ja ystäville. Säännölliset vapaa-ajan aktiviteetit auttavat irrottamaan ajatukset työstä ja lataamaan akkuja uudelleen.

Itsensä johtaminen; Laita itsesi etusijalle ja tee asioita, joista nautit. Johda itseäsi asettamalla itsellesi tavoitteita ja muista kannustava sisäinen puhe. Sinä olet elämäsi tärkein henkilö ja puhe mitä puhut itsellesi, täytyisi olla rakastavaa ja sinun parhaaksesi. Tee asioita yksi askel kerrallaan, pienet teot merkitsevät.

Työelämä ja markkinat ovat tänä päivänä jatkuvassa muutoksessa ja hektisyys näkyy jokaisen arjessa. Me emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, miten markkinat elävät tai tuleeko uusia sosiaalisen median kanavia käyttöömme. Mutta me voimme vaikuttaa yksilöinä omaan käyttäytymiseemme ja siihen, mihin keskitymme. Yrittäjä, keskity omaan hyvinvointiisi. Keskity myös tähän hetkeen, koska se on ainut hetki johon voit vaikuttaa.

Kirjoittaja on psyykkisen valmennuksen asiantuntija, kasvuvalmentaja ja markkinoinnin osaaja Saija Salo

 

 

 

 

 

Palaa takaisin