”Yrittäjä, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten”

”Yrittäjä, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten”

Tunnetun jalkaväkikenraali Adolf Ehrnroothin lausahdusta vapaasti lainaten voi otsikon ajatuksen todeta toimivan myös yritysmaailmassa. Yrittäjä voi tarkkailla yrityksen taloudellista tilannetta monin eri tavoin. Yksi yleisimmistä tavoista on kirjanpitoraporttien analysointi. Raportit kuvaavat yrityksen liiketoimintaa ikään kuin taustapeiliin katsoen. Joskus kuulee väitettävän, ettei tästä ”vilkuilusta” ole yrityksen tulevaisuuden kannalta juuri merkitystä. Ehkäpä sieltä on kuitenkin jotain opittavaa, joka auttaa yritystä menestymään tulevaisuudessa vielä paremmin kuin tähän mennessä.

Kasvuvalmentajan roolissa kohtaa yrityksiä, joiden taidot lukea kirjanpidon raportteja ovat varsin puutteellisia. Kuitenkin lähes aina esimerkiksi yrityksen ulkopuoliset sidosryhmät muodostavat arvionsa tulevasta asiakkaastaan tai yhteistyökumppanistaan isolta osin juuri talousraporttien perusteella.

Talousraporttien tuottama tieto onkin saatava palvelemaan yrityksen päätöksentekoa. Tuon tiedon hyödyntäminen edellyttää yrityksen toimintaa seuraavien mittareiden rakentamista, tavoite-ja toteutuma-arvojen seurantaa sekä poikkeamien analysointia. Toisin sanoen ulkoisen laskennan tuottama tieto on hyödynnettävä yrityksen sisäisen laskennan avulla.

Kasvua tavoitteleville yrityksille toiminnan jatkuva seuranta edellyttää reaaliaikaista talousseurantaa, jonka pohjalla on vähintään kuukausiraportointi tilinpäätöstasoisella tarkkuudella. Tätä tarkkuutta ei vaadi esimerkiksi verottaja, vaan se on aivan yrittäjän oman päätöksenteon tueksi tuotettua faktaa. Tätä tulisi yrityksen vaatia myös tilitoimistoltaan, mikäli kirjanpitopalvelu on ulkoistettu. Mutuun nojaaminen ei riitä, jos haluaa edetä tiukasti ohjastamillaan rattailla, valitsemallaan kasvun polulla.

Budjetointi hahmottaa yrityksen tulevaisuutta

Aktiivinen talousseuranta ei ole pelkästään toteutumien tarkastelua taustapeilistä. Tämän lisäksi hyvä tapa seurata yrityksen taloutta on budjetointi. Budjetilla yrityksen liiketoimintasuunnitelma on kuvattu rahamääräisenä. Yksinkertaistettuna se näyttää, mistä yritys olettaa rahojen tulevan ja mihin niiden menevän.

Aloittavan yrittäjän on vaikea tietää, millaisia rahavirrat tulevat olemaan, mutta yrittäjän on silti välttämätöntä hahmottaa ainakin jollakin tasolla yrityksen taloudellinen tulevaisuus. Mikäli toimintaa on jatkunut jo useamman vuoden, voi budjetin perustaa edellisten vuosien lukuihin huomioiden suunnitellut kasvutavoitteet, investointitarpeet, henkilöstön lisäykset, jne.

Budjetti on yrityksen taloudellinen suunnitelma, jonka tavoitteissa pysymällä yritys pysyy elinvoimaisena jatkossakin. Budjetti antaa raamit ja tavoitteet, joita seuraamalla tiedetään, miten oma yritystoiminta sujuu, onko se etenemässä oikeaan suuntaan suunnitellulla polulla vai tarvitaanko korjausliikkeitä.

Yrityksen taloudellisen tilanteen seuranta on tärkeää nykyisyyden hallitsemiseksi ja menneisyyden tunteminen antaa valmiudet tulevaisuuden rakentamiselle, vielä vapaammin jalkaväen kenraalia lainatakseni.

Tilaa Kasvupolkujen maksuttomat oppaat yrityksesi kehittämiseen>>

Juha Kivirinta, kasvuvalmentaja

 

Palaa takaisin