Minna Duray

Olen Tulevaisuuden Kasvupolkujen valmentaja Tampereelta, joka tarjoaa yrityksille tukea kasvuun strategisesta ja inhimillisestä näkökulmasta. Viime vuosina olen toiminut erityisesti johdon ja henkilöstöpuolen parissa auttaen yrityksiä valjastamaan osaamistaan ja kirkastamaan tavoitteitaan tulevaisuuteen. Lähes 20 vuoden taustani niin palvelu- ja henkilöstöpuolelta kuin teollisuudestakin on kasvattanut minua valmentajana katsomaan tilanteita ja muutosta hyvin eri näkökulmista liiketoimintaa kehittäessä. Olen toiminut valmentajana niin pienissä kuin suurissa organisaatioissa yksityiseltä puolelta kuntasektorille ja yhdistyksiin. Tuen yritysten kehittymistä ja kannattavaa kasvua muun muassa tarkastelemalla yksilöllisiä toimintatapoja yritysten ydintiimeissä. Psykologisella turvallisuudella sekä hyvällä ja avoimella vuorovaikutuksella pystytään yritysten avainhenkilöt ja johtoryhmät valjastamaan entistä motivoituneempaan, tuottavampaan ja innovatiivisempaan otteeseen, joka näyttäytyy yhä laadukkaampana johtamisena kaikilla organisaatioin osa-alueilla.

Tulevaisuuden johtaminen tarvitsee tukea sillä sukupolvien myötä muuttuvat odotukset työelämästä, epävakaat markkinat ja digitalisaation jatkuva murros edellyttävät yrityksiltä rohkeaa ja proaktiivista otetta. Kasvua ei tehdä yksin, se on tulos toimivasta tiimityöstä, asiakkaan odotukset ylittävästä palvelusta ja määrätietoisuudesta matkalla tuntemattomaan.

Valmennukset kanssani ovat konkreettisia, hetkeen pysähtyviä ja samalla energisiä kokonaisuuksia, joissa asiakasyrityksen toiminta on tekemisen keskiössä. Luottamukselliset ja vahvat asiakassuhteet syntyvät yhdessä kuljetusta matkasta, saavutetuista tavoitteista ja ylitetyistä esteistä.

Vahvuudet ja intohimoalueet:

Johtamisen kehittäminen:
 • Strategiatyö
 • Johtoryhmätyö
 • Johtamistaidot ja esihenkilötyötaidot
Myynnin ja asiakashankinnan kehittäminen

 • Myyntivalmennukset (myyjille & esihenkilöille)
 • Asiakaspalveluvalmennukset
 • Asiakastyytyväisyystutkimukset sekä fasilitointi
Henkilöstön kehittäminen
 • Rekrytointipalvelut ja -valmennukset
 • Ulkoistetut kehityskeskustelut, perehdyttämissuunnitelmat- ja jalkautus organisaatioon
 • Esihenkilö- ja tiimivalmennukset, yksilösparraus
 • Henkilöstötutkimukset ja fasilitointi
 • Osaamiskartoitukset
 • Yrityskulttuuri
 • Yksilöllinen muutosturvavalmennus

  Omistaudun aina asialleni ja lupaan olla läsnä jokaiselle asiakkaalleni. Sydämeni sykkii auttamiselle ja valmentamiselle. Valmennustaustani lähti liikkeelle jo nuorena, silloin tosin voimistelusaleilta. Muutoin, kun en ole töissä, kurvailen todennäköisesti pitkin Tamperetta voimistelusalien, uimahallien ja tenniskeskuksen välillä, tai liimailen strasseja kilpailupukuihin.

  Nähdään valmennuksissa!

   

  Palaa takaisin