Laura Helasjoki-Ristimäki

Olen tehnyt yhteistyötä eri toimialojen pk-yritysten kanssa noin 15 vuotta erityisesti rekrytointien ja henkilöstöasioiden tiimoilta. Minulla on myös omakohtaista kokemusta yritysten perustamisesta, niiden johtamisesta, tiimien kehittämisestä sekä yritysjärjestelyistä. Minulla on kokemusta myös työyhteisösovitteluista.

Minulle tärkeintä työssäni on se, että saan tuottaa merkitystä asiakkailleni niin henkilökohtaisesti kuin liiketoiminnan kannalta. Sydämen asiani on se, että sekä yrittäjät että työntekijät voivat hyvin – ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi useimmiten johtaa myös liiketaloudelliseen hyvinvointiin ja menestykseen.

Vahvuuteni näkyvät erityisesti ihmisten kohtaamisessa ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämisessä. Välillä yrittäjä saattaa vetää itsensä niin tiukoille, että lopulta ei enää näe metsää puilta ja oma liiketoiminta alkaa tuntua pakkotekemiseltä. Silloin on hyvä saada ulkopuolista näkemystä siihen, miten omaa ja yrityksen hyvinvointia voi lähteä pienin askelin kehittämään. Joskus pienikin muutos omassa asennoitumisessa saattaa aiheuttaa positiivisen kierteen ja yritystoimintaan alkaakin löytyä taas eri lailla intoa ja taloudellista kannattavuutta.

Minulle on tärkeää, että yrityksissä jokaista ihmistä kuullaan ja jokainen nähdään. Uskon, että jos ihmisistä saataisiin kaikki se potentiaali käyttöön, mikä heissä oikeasti on, olisi maailmassa paljon enemmän menestyviä yrityksiä.

Minulla on omakohtaista kokemusta ja tietoa pk-yrityksen haasteista kasvun polulla ja vahva halu viedä yrityksiä valmennuksen, koulutuksen, hallitustyöskentelyn sekä mentoroinnin avulla kohti kirkastettuja tavoitteitaan ja menestystä.

Olen aktiviinen toimija järjestöpuolella Suomen Yrittäjissä sekä paikallisesti Pirkanmaan Yrittäjissä. Vaikka toiminta vie välillä aika paljonkin aikaani, koen, että se kuitenkin antaa enemmän kuin ottaa. Yrittäjissä pääsen keskustelemaan tärkeistä asioista muiden yrittäjien kanssa ja viemään yrittäjien asioita eteenpäin.

Vahvuus ja intohimoalueet:

 • Henkilöstön kehittäminen
  • rekrytointipalvelut
  • kehityskeskustelut
  • sisäinen viestintä
  • avainhenkilötiimien rakentaminen
 • Johtamisen kehittäminen
  • johtoryhmätyö
  • hallitustyö
  • strategiatyö
  • johtamis- ja esimiestyötaidot

Tärkein arvoni elämässä on perhe. Vapaa-aikaani vietänkin paljolti kolmen lapsemme sekä puolisoni kanssa mökkeillen, liikkuen ja penkkiurheillen.

 

Palaa takaisin