Aleksi Rautavuori

Olen yritysvalmentaja, johtamisen asiantuntija ja liiketoiminnan mallintaja. Minulla on monipuolinen johtoryhmäkokemus niin pörssi- kuin yksityisomisteisista yrityksistä sekä laaja toimialakokemus teollisuudesta sähköisiin palveluihin.

Koulutukseni on diplomi-insinööri (tuotantotalous ja sovellettu matematiikka) sekä Executive MBA, molemmat tutkinnot kunniamaininnoin. Olen lisäksi suorittanut strategiajohtamisen opintokokonaisuuden Wharton Schoolissa (University of Pennsylvania).

Pyrin luonnollisesti aina erinomaiseen toimituslaatuun sekä odotusten ylittämiseen. Minulle ja johtamilleni yrityksille onkin myönnetty myös tunnustuspalkintoja:

  • Vuoden kasvujohtaja (Kultainen kuokka, Kasvuryhmä)
  • Vuoden digipalvelu (UKKO.fi; Suomen ohjelmistoyrittäjät)
  • Vuoden opiskelija (Hanken Executive MBA)

Autan yritysjohtoa strategiaprosessissa ja varmistan onnistuneen jalkautuksen.

Myynnissä tunnen hyvin eri myyntikanavat sekä niiden onnistuneen yhteistoiminnan. Olen johtanut yli tuhannen ammattilaisen kaupallista organisaatiota. Tuen mielellään varsinaisen arvopohjaisen ja konsultatiivisen myyntityön lisäksi myyntijohtoa esimerkiksi roolien ja kanavien suunnittelussa, myyntiprosessin ja avainasiakkuusprosessien laatimisessa sekä tavoitteenasetannassa ja kannustinjärjestelmissä.

Markkinoinnissa minulla on vahvoja näyttöjä tuloksellisesta markkinan luomisesta ja markkinaosuuden kasvattamisesta. Autan mielellään markkinan määrittämisessä, segmentoinnissa, asemoinnissa, tarjoaman ilmaisussa, kanavien valinnassa, myynnin yhteensovittamisessa, asiakasuskollisuusohjelmissa sekä analyytikassa.

Hinnoittelu on vahva osaamisalueeni, jolla voin tarjota vain rajatusti saatavilla olevaa osaamista. Autan yrityksiä kehittämään hinnoitteluaan toimiala-, tuote- ja asiakastasoilla. Menetelmäni auttavat muodostamaan kokonaisvaltaisen hinnoittelujärjestelmän, joka huomioi asiakkaan saaman arvon, kustannukset sekä kilpailutilanteen. Tunnen myös kapasiteettihinnoittelun sekä tavat erilaistaa hintoja eri kohderyhmille, myös dynaamisesti. Olen lisäksi johtanut useiden tuote- ja asiakaskannattavuuteen perustuvien johtamisjärjestelmien käyttöönottoa.

Digitaalisaatio sekä alustastrategiat ovat eritysosaamisaluettani. Uudet tavat vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa sekä jakaa tehtäviä arvoketjussa saapuvat kaikille toimialoille.

Minulla on lisäksi laaja kokemus ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun johtamisesta sekä sidosryhmävaikuttamisesta.

Konsultoin ja valmennan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Palaa takaisin