BLOGI Antti Pöyskö: “Onko arvoilla merkitystä yritykselle?”

Onko arvoilla merkitystä yritykselle? 

Yhä useamman menestyvän yrityksen toiminta nojaa arvoihin perustuvaan johtamiseen. Tutkimuksissa jatkuvasti vahvistuu käsitys siitä, miten yhteinen, kestävä arvopohja yrityksen johtamisessa tuo menestystä ja kasvua yrityksiin. Arvojohtamisen on huomattu parantavan vuorovaikutusta sekä yrityksen sisällä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa niin, että yhteydet  eri tahojen välillä ovat vahvistuneet merkittävästi. Luottamuksen lisääntyessä myös yritysten tuottavuus on parantunut. Selkeä arvopohjainen johtaminen on auttanut yrityksiä ja sen työntekijöitä saavuttamaan tavoitteitaan ja tekemään parempia päätöksiä arjessa.

Arvopohjainen johtaminen luo kehykset yhteiselle toiminnalle koko organisaatioon. Kasvupolkujen kasvuvalmentaja Antti Pöysköllä on kokemusta arvoprosessien läpiviemisestä monissa pk-yrityksissä. “Mitä vahvempi arvomaailma ja yrityskulttuuri on, sitä helpompaa on johtaa ja viedä yritystä eteenpäin. Jokaisella yrityksellä on toimintaa ohjaavat  joko tiedostetut tai tiedostamattomat arvot  ja oma kulttuurinsa. Henkilökunnan kanssa toteutetun arvoprosessin kautta yrityksen arvomaailma tehdään näkyväksi ja kirkastetaan ne periaatteet, miten meillä toimitaan ja johdetaan.”

Pöyskön mukaan arvot eivät ole hyllyllä pölyttyvää tavaraa: “Kun yrityksen arvot määritellään, niiden tulee aidosti alkaa elämään. Arvot tulee avata talon sisällä niin, että jokainen ymmärtää ja ”allekirjoittaa” ne omalla toiminnallaan. Arvot ovat samat talon sisällä, johtamisessa ja ulospäin asiakkaan sekä yhteistyökumppaneiden suuntaan.  Yrityksen tulee pohtia, miten se työntekijöitään, asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kohtelee. Arvot tulee tehdä näkyväksi ja niitä tulee pitää esillä.”

Pöyskön mukaan arvot tuovat jokaiselle organisaatioon kuuluvalle myös turvan siitä, että arvojen mukainen päätös on aina oikea päätös. ”Toisin päin ajateltuna myös niin, että jonkun toimiessa yrityksen arvojen vastaisesti, tulee siihen pystyä puuttumaan. Yhdessä hyväksytyt arvot antavat esihenkilöille työkaluja ja toimivat ohjaamisen ja johtamisen välineenä ja koko yrityskulttuuri kehittyy.”

Kasvuvalmentajana Antti Pöyskö on huomannut arvojen erityisen merkityksen rekrytointiprosessien tukena: ”Arvojen merkitys korostuu ehkä eniten rekrytoinnissa. Ne työnhakijat, jotka pystyvät aidosti yhtymään yrityksen arvoihin, ovat menestyneet työntekijöinä parhaiten. Kun rekrytoinnissa onnistutaan löytämään arvojen kautta sopiva työntekijä, tämän motivaatio säilyy ja työntekijästä tuntuu kuin olisi kotiinsa tullut.”

Arvoprosessit luovat selkärankaa ja yrityskulttuuria pk-yritysten toimintaan: ”Konseptimme mukaisesti teemme ensin etukäteiskyselyn johtoryhmälle tai koko henkilöstölle ja sen jälkeen vastaukset puretaan yrityksen johdon kanssa. Pohdimme yhdessä, mitkä yrityksen arvot ovat kyselyn perusteella. Prosessiin osallistetaan koko henkilöstö esimerkiksi yhteisellä workshopilla ja luodaan strateginen työkalu, jota hyödynnetään osana yrityksen strategiatyötä. Myös omistajastrategiassa voidaan määritellä yrityksen arvot. Ne alkavat ohjata yrityskulttuuria ja sitä, millaisia työntekijöitä yritykseen rekrytoidaan. Omistajaohjaus saa ja tuleekin olla voimakasta”, Pöyskö kiteyttää omistajien roolin arvoprosessissa.

 

Antti Pöyskö

Kasvuvalmentaja

antti.poysko@kasvupolut.fi

p. 050 571 9920

 

 

Palaa takaisin