Kehitysohjelmat

Kasvupolkujen valmennukset ovat yrityskohtaisia räätälöityjä valmennuksia. Valmennuksissa yrityksesi avuksi hankitaan sellaiset ihmiset ja osaajat, joita liiketoimintasi kehitys ja kasvu vaatii.

KASVU 2.0

Haluaisitko oppia kasvamaan kannattavasti?

KASVU 2.0 on yrityksille suunnattu käytännön kokemuksia hyödyntävä liiketoiminnan kehittämispaketti.

Kenelle tarkoitettu?

KASVU 2.0 on suunnattu yrityksille, joilla on halu ja tarve kasvattaa liiketoimintaansa Suomessa ja ulkomailla. KASVU 2.0 on liiketoiminnan kehittämisprosessi, jossa Kasvupolkujen kokenut yritysvalmentaja ohjaa ja tsemppaa asiakasyrityksen kokonaisuutena kasvuun ja menestykseen. Käytäntöön vahvasti nojaavalla valmennuksellamme asiakasyrityksemme pääsee heti kiinni tehokkaaseen myyntiin ja tulokset ovat nähtävillä jo valmennuksen aikana.

Huomaa myös, että KASVU 2.0 -koulutukseen on mahdollista saada ELY-keskuksen yrityksen kehittämistukea.

Mitä sisältää?

KASVU 2.0 on liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittämisprosessi, joka johtaa yrityksen toimintatapojen uudistamisen kautta uuden kannattavan liiketoiminnan synnyttämiseen yrityksen aikaisempaa osaamista hyödyntäen. Prosessi alkaa lähtötilan kartoituksella, jonka pohjalta laaditaan räätälöity yrityksen kehittämissuunnitelma. Koko ohjelman ajan prosessista vastaa yksi Kasvupolkujen yritysvalmentaja. Kehitysohjelma toimii kolmella tasolla:

 • johtoryhmätyöskentely
 • teemakohtaiset valmennus- ja kehityspäivät (esim myynti, tuotanto, talousohjaus)
 • kenttä- ja toimintapäivät

eli valmennus kehittää liiketoimintaa ja ulottuu yrityksen kaikille toimintatasoille:

Tulevaisuustaso
Strategiataso
Operatiivinen taso

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

 • 2015 yli 80% valmennettavista yrityksistä kasvatti sekä liikevaihtoa että liikevoittoa.
 • 2015 yli 50% valmennettavista yrityksistä ylitti valmennukselle asetetut tavoitteet.

Valmennamme yrityksesi huippuvireeseen!

Kysy lisätietoa

MYYNTI 2.0 JA KENTTÄMYYNTI 2.0

Tavoitteena tuloshakuinen myynnin huippujoukkue?

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on myynnin kehittämispaketti, joka tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden kouluttaa uusia myynnin ammattilaisia tai jatkokouluttaa jo kenttäkokemusta omaavia ammattilaisia.

Kenelle tarkoitettu?

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on tarkoitettu yrityksille, joilla on tarve kehittää myyntiään ja lisätä uusasiakashankintaansa. Myynnin ja uusasiakashankinnan tehostamisella haemme uuden näkökulman myyntityöhön ja pyrimme hyödyntämään yrityksessä olemassa olevaa asiantuntijuutta ja ammattitaitoa. Myynti 2.0 sopii siis lähes poikkeuksetta kaikille myyntityötä tekeville yrityksille.

Myynnin kehittämiskoulutukseen on mahdollista hakea ELY-keskuksen tukea jopa 80 % koulutuksen kokonaiskustannuksesta.

Mitä sisältää?

Myynnin kehittämisen avulla pyritään edistämään yrityksen henkilöstön ammatillista osaamista käymällä läpi yli kaksikymmentä tärkeää myynnin osa-aluetta. Koulutus koostuu mm. seuraavista osa-alueista:

 • Henkiset valmiudet ja asenne.
 • Aktiivinen myyntityö.
 • Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot.
 • Referenssimyynti.
 • Tiedonhallinta ja prospektointi.
 • Asiakasmarkkinointi ja -viestintä.
 • Asiakkuudenhallinta ja jälkimarkkinointi.
 • Myyntiprosessin hallinta ja vaikuttavuus.
 • Myynnillinen asiakaspalvelu.
 • Oman käyttäytymisprofiilin hyödyntäminen myyntityössä.

Lataa PDF-esite

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Annamme myyjillenne uusia tehokkaita työkaluja ja menetelmiä purkaa myynnin esteitä sekä tietoa ja taitoa, jolla saavutetaan parempia myynnin tuloksia.

MYYNTI 2.0 ja KENTTÄMYYNTI 2.0 on kattava, tehokas ja käytännönläheinen paketti päivittäin myyntityön kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Myyntikoulutuksellamme on vankka kokemusperä ja olemme saavuttaneet sen myötä loistavia tuloksia.

Valmennuksen ja kouluttamisen kustannukset maksavat itsensä takaisin usein jo ensimmäisillä yhdessä järjestetyillä myyntipäivillä.

Kysy lisätietoa

REKRY 2.0

Jatkuvat pula uusista hyvistä myyjistä?

REKRY 2.0 on rekrykoulutus, jonka avulla rekrytoidaan ja koulutetaan yrityksen tarpeisiin uusia myynnin ammattilaisia.

Kenelle tarkoitettu?

REKRY 2.0 on tarkoitettu yrityksille, joilla on tarve palkata uusia myynnin ammattilaisia. Myynnin rekrytointipalvelun avulla rekrytoidaan, koulutetaan sekä laitetaan liikkeelle uusia myynnin ammattilaisia yrityksen tarpeisiin. Kesto 2-6 kk.

Mitä sisältää?

 • referenssimyynti
 • myyntitekniikka haltuun
 • digitaalinen markkinointi
 • myyntipsykologia ja neuvottelutaidot
 • telemarkkinointi
 • vuorovaikutustaidot ja luottamuksen rakentaminen
 • tuotteistaminen
 • asiakkuuden hallinta
 • sosiaalinen media
 • käytännön kenttäharjoittelua

Lataa PDF-esite

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Myynnin rekrytointipalvelu on tehokas ja edullinen tapa kouluttaa uutta myyntivoimaa

Myynnin rekrytointipalvelulla yritys varmistaa myyjä-rekrytointinsa onnistumisen

Myynnin rekrytointipalvelulla uusi myyjä on heti valmis käytännön työtehtäviin

”Minimoi riskisi rekrytoinnissa!”

Kysy lisätietoa

VIENTI 2.0

Onko yrityksessäsi potentiaalia kansainvälisille markkinoille?

Vientiverkosto on yrityksille suunnattu valmennus, jossa ratkaistaan kansainvälisen myynnin esteitä ja rakennetaan vientiverkostoa haluttuun kohdemaahan.

Kenelle tarkoitettu?

VIENTI 2.0 on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on kasvamassa Suomen rajojen yli.

 • Verkostoidu viennistä uutta kasvua hakevien yritysten kanssa.
 • Pääset Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kasvaville markkinoille.
 • Tarjoa yhdessä muiden verkoston yritysten kanssa.
 • Jakamalla kustannuksia hallitset riskejä.
 • Avaa uusia vientikanavia ja -kumppanuuksia.

Valmennuksemme rahoittamisessa on mahdollisuus ELY-keskuksen kansainvälisen kasvun kehittämistukeen.

Mitä sisältää?

VIENTI 2.0 on yrityksille suunnattu valmennus, jossa ratkaistaan kansainvälisen myynnin esteitä ja rakennetaan vientiverkostoa haluttuun kohdemaahan. Tähän saakka järjestetyissä valmennuksissamme olemme pyrkineet valmentamaan asiakasyrityksemme kohdemaan haasteet huomioiden. Näin ollen koulutus kouluttajaa myöten räätälöidään aina halutun kohdemaan mukaan.

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Valmennuksen jälkeen yritys on valmis kansainväliseen myyntiin ja sillä on halussaan riittävä vientiverkosto kansainvälisen myynnin käynnistämiseksi.

 • Valmennuksen aikana luot tehokkaan vientiverkoston
 • Minimoi epäonnistumisen riski!

Kysy lisätietoa

Kommentointi on suljettu.